Marktonderzoek en advies voor de ruimtelijke inrichting van stad en regio

nieuws

09 - Amsterdam105

Seminar De nieuwe Ladder 22 september 2016

De juiste toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking leidt sinds haar introductie op 1 oktober 2012 tot veel vragen bij decentrale overheden, projectontwikkelaars, juristen meer

vakkennis

projecten