SADC ontwikkelt Green Datacenter Campus

Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group en SADC zetten met de realisatie van een Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park in Hoofddorp vol in op versterking van de internationale digitale concurrentiepositie. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de SADC het marktonderzoek voor de Datacenter Campus verricht.

De Green Datacenter Campus wordt een efficiënt en vooral duurzaam datacenter-ecosysteem met een omvang van 20 hectare. De campus trekt internationaal veel aandacht. Naar verwachting zullen de eerste datacenters zich er in 2018 vestigen. Schiphol Trade Park bestaat uit ongeveer 140 hectare en heeft sinds 2015 een Breeam Very Good-certificering. Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam werken sinds 2016 samen om duurzaamheid en digitale infrastructuur te verbinden.

Deze samenwerking heeft geleid tot het concept van de Green Datacenter Campus voor Schiphol Trade Park. Alliander realiseert er bovendien een nieuw stroomstation van 400 MVA om te profiteren van de sterke connectiviteit (nabij ’s werelds grootste internetknooppunt AMS-IX). De restwarmte kan gebundeld worden in één infrastructurele voorziening en gekoppeld worden aan het naastgelegen kassengebied.

DATUM LOCATIE Haarlemmermeer OPDRACHTGEVER SADC CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning. Hij is Sociaal Geograaf en heeft 25 jaar ervaring in de stedelijke planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Wat is circulaire economie?

De komende periode zal de wereldbevolking en die in Nederland sterk groeien. Dit betekent meer consumptie, meer bedrijvigheid, meer verbruik en meer afval. Tegelijkertijd worden meer