projectenGebiedsontwikkeling

Ladder voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Centrumvisies

Best verdient een beter centrum

Met bijna 30.000 inwoners verdient de gemeente Best een beter centrum. Dat vinden niet alleen veel inwoners, dat vindt de gemeente ook. Het oorspronkelijke centrumplan meer

Ruimtelijk-economische visie Rijswijk

Het college van B&W van de gemeente Rijswijk stelde onlangs de nieuwe economische visie vast. Het beleidsdocument draagt de titel ‘Vernieuwen en profileren’ en blikt meer

Masterplan Kijkduin

Op 19 mei 2010 stemde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag in met het Masterplan Kijkduin. Joris Quaedflieg van Bureau meer

Economische visie postcodegebied 1012

De gemeente Amsterdam beraadt zich thans op de (alternatieve) economische mogelijkheden van het postcodegebied 1012. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een Economische Visie voor het meer

Marktanalyses

Projectmanagement en interim beleidsadvies