projectenProjectmanagement

Ladder voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Visievorming en beleidsadvies

Perspectieven voor dorpskern Halfweg

Na jaren van stilstand kan er in de dorpskern van Halfweg eindelijk worden nagedacht over vernieuwing. De milieucontouren rond luchthaven Schiphol hebben er voor gezorgd meer

Externe veiligheid is wél boeiend!

Externe veiligheid is niet ‘het populairste jongetje van de klas’ bij ruimtelijke ontwikkelingen. Projectleiders en bestuurders schuiven het risico van een eventueel ongeluk met gevaarlijke meer

Ruimtelijk-economische visie Rijswijk

Het college van B&W van de gemeente Rijswijk stelde onlangs de nieuwe economische visie vast. Het beleidsdocument draagt de titel ‘Vernieuwen en profileren’ en blikt meer

Synergie tussen OV en RO

Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van het OV-bureau Randstad een onderzoek verricht naar de afstemming tussen hoogwaardig openbaar vervoer en de stedelijke ontwikkeling van meer

Reclamebeleid Amstelveen

Amstelveen staat bekend als een groene en leefbare stad met veel winkels en hoogwaardige voorzieningen. De gemeente Amstelveen streeft naar een kwalitatief hoogwaardig stadsgezicht waarbij meer

Toekomstvisie Diemen Bergwijkpark Noord

Het noordelijk deel van kantorenpark Diemen Bergwijkpark bevindt zich in een neerwaartse spiraal. De leegstand is bovengemiddeld. De negatieve ontwikkeling gaat gepaard met een (gevoel meer

Masterplannen en structuurvisies

Gebiedsvisie Kleiwegkwartier Rotterdam

De deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek van Rotterdam heeft Bureau Stedelijke planning gevraagd om een gebiedsvisie voor het Kleiwegkwartier op te stellen. De visie heeft als doel de meer

Masterplan Kijkduin

Op 19 mei 2010 stemde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag in met het Masterplan Kijkduin. Joris Quaedflieg van Bureau meer

Project- en procesmanagement, detachering

Projectmanagement zelfbouw in Den Haag

De gemeente Den Haag brengt al enkele jaren volgens de methodiek van Kleinschalig Opdrachtgeverschap kavels en klushuizen op de markt. Senior projectleider Joris Quaedflieg van meer

Masterplan Kijkduin

Op 19 mei 2010 stemde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag in met het Masterplan Kijkduin. Joris Quaedflieg van Bureau meer