projectenVrije tijd

Ladder voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Marktverkenningen

Regionale Evenementenstrategie MRA

Bureau Stedelijke Planning gaat voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan de slag met een inventarisatie van alle huidige en potentiële evenementenlocaties in de MRA. Met meer

Business case Pop City Den Haag

De Haagse popscene barst van de energie. De poporganisaties Musicon en het Haags Pop Centrum vormen in veel opzichten de spil. Zij verhuren oefenruimtes, organiseren meer

Stationsgebied Leiden

Het station van Leiden is een van de drukste stations van Nederland en een belangrijke entree tot de oude binnenstad. Het stationsgebied heeft echter niet meer

Marktstudie leisure Ede

De gemeente Ede is volop in ontwikkeling en heeft 240 hectare terrein beschikbaar voor commercieel vastgoed. Dit vraagt om een nadere marktverkenning en een zorgvuldige meer

Beleid(sadvies)

Beleidsnota hotelsector Groningen

De gemeente Groningen heeft aan Bureau Stedelijke Planning bv gevraagd een ruimtelijk beleidskader voor de hotelsector in Groningen op te stellen. Via een voorwaardenscheppend en meer