projectenWerken

Bedrijventerreinen en bedrijfsruimten

Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geleverd.

Economische visie Feijenoord, Rotterdam

Feijenoord, onderdeel van Rotterdam Zuid, is met 70.000 inwoners en 28.000 banen een stad op zich. De deelgemeente kampt met een bovengemiddelde sociaal-economische problematiek en meer

Ladder voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geleverd.

Projectmanagement en interim beleidsadvies

Externe veiligheid is wél boeiend!

Externe veiligheid is niet ‘het populairste jongetje van de klas’ bij ruimtelijke ontwikkelingen. Projectleiders en bestuurders schuiven het risico van een eventueel ongeluk met gevaarlijke meer

Kantoren

Ruimte voor nieuwbouw kantoren Purmerend

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd en er spelen allerlei ontwikkelingen zoals veranderende vestigingscriteria en het belang van duurzaamheid. De gemeente Purmerend had meer

Toekomstvisie Diemen Bergwijkpark Noord

Het noordelijk deel van kantorenpark Diemen Bergwijkpark bevindt zich in een neerwaartse spiraal. De leegstand is bovengemiddeld. De negatieve ontwikkeling gaat gepaard met een (gevoel meer

Stedelijke en regionale economie

Economische visie Feijenoord, Rotterdam

Feijenoord, onderdeel van Rotterdam Zuid, is met 70.000 inwoners en 28.000 banen een stad op zich. De deelgemeente kampt met een bovengemiddelde sociaal-economische problematiek en meer

Ruimtelijk-economische visie Rijswijk

Het college van B&W van de gemeente Rijswijk stelde onlangs de nieuwe economische visie vast. Het beleidsdocument draagt de titel ‘Vernieuwen en profileren’ en blikt meer

Economische visie Hoek van Holland

De Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland heeft ambitie. Ze wil uitgroeien tot een van de beste badplaatsen van Nederland, profiteren van haar strategische ligging tussen meer

Economische visie postcodegebied 1012

De gemeente Amsterdam beraadt zich thans op de (alternatieve) economische mogelijkheden van het postcodegebied 1012. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een Economische Visie voor het meer

Wijkeconomie

Economische visie Afrikaanderwijk Rotterdam

In opdracht van Vestia Estrade Projecten heeft Bureau Stedelijke Planning een ruimtelijk-economische visie opgesteld voor de Afrikaanderwijk in Rotterdam. De Afrikaanderwijk is een van de meer

Agrifood en glastuinbouw

Ruimte voor glastuinbouw in Noord-Holland

De glastuinbouw is een Nederlandse topsector met grote internationale slagkracht. De provincie Noord-Holland streeft daarom naar een duurzame economische ontwikkeling van de Greenports Aalsmeer en meer