projectenWonen

Woningmarktonderzoek

Life in the woods in Zeist van start!

Synchroon is door Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Kerckebosch, als ontwikkelaar geselecteerd voor de ontwikkeling van de woningen in het deelplan ‘Op de Hei’ in de wijk Kerckebosch meer

Wonen aan het water gewild

Hoe groot is de vraag naar waterwonen en wat zijn de kenmerken van de doelgroep? In opdracht van de gemeente Almere heeft Bureau Stedelijke Planning meer

Onderzoek woonmilieu Kooiplein

Bureau Stedelijke Planning bv heeft in opdracht van de gemeente Leiden een woonmilieuonderzoek uitgevoerd voor het Kooiplein in Leiden. Doel van het onderzoek is het meer

Woonvisies en beleidsadvies

Bloemkoolwijken: een uitgekookt concept

Bouwfonds, de TU Delft en Bureau Stedelijke Planning hebben grootschalig onderzoek verricht naar de kansrijke kenmerken van bloemkoolwijken. Ruim 20% van de Nederlandse woningen staat meer

Verkenning kansen voor mixed use

Mixed Use – ofwel functiemenging – biedt interessante perspectieven voor toekomstige verstedelijkingsopgaven. Wonen, werken en eventueel ook winkelen gestapeld boven elkaar, door elkaar in één meer

Evaluatie en monitoring

Project- en procesmanagement, detachering

Projectmanagement zelfbouw in Den Haag

De gemeente Den Haag brengt al enkele jaren volgens de methodiek van Kleinschalig Opdrachtgeverschap kavels en klushuizen op de markt. Senior projectleider Joris Quaedflieg van meer

Projectmanagement Haagse Schilderswijk

In opdracht van de gemeente Den Haag levert Bureau Stedelijke Planning projectmanagement voor een aantal stadsvernieuwingsprojecten in de Haagse Schilderswijk. Het betreft drie binnenstedelijke locaties meer

Ladder voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling