vakkennisGebiedsontwikkeling

Van wijkwinkelcentra naar wijkcentra

Het winkellandschap in Nederland staat onder druk. Door e-commerce, overproductie van winkelmeters en de economische recessie zullen veel wijk- en buurtcentra het niet gaan redden. meer

Naar een consumentgericht winkelbestel

Nederland kent aantrekkelijke historische binnensteden en een fijnmazige winkelstructuur; een grote trek naar de periferie is in ons land achterwege gebleven. De opkomst van het meer