vakkennisVrije tijd

‘Culture-led gentrification’

Culturele en sportvoorzieningen genereren economische spin-off, verschaffen een stad of buurt identiteit, maken de buurt aantrekkelijker en hebben een positief effect op vastgoedwaarden. Economische synergie meer

Private financiering van leisure

In het verleden leverden overheden vaak een grote bijdrage in de exploitatie en initiële investering van culturele en sportvoorzieningen en/of stonden garant voor exploitatietekorten. Die meer