vakkennisVrije tijd

Private financiering van leisure

In het verleden leverden overheden vaak een grote bijdrage in de exploitatie en initiële investering van culturele en sportvoorzieningen en/of stonden garant voor exploitatietekorten. Die meer

‘Culture-led gentrification’

Culturele en sportvoorzieningen genereren economische spin-off, verschaffen een stad of buurt identiteit, maken de buurt aantrekkelijker en hebben een positief effect op vastgoedwaarden. Economische synergie meer