vakkennisWinkelen

Parkeerpanel Winkelen en Parkeren

De relatie tussen winkelen en parkeren lijkt vaak ingewikkeld. Om dit te veranderen moet de winkelier verder kijken dan de winkelpui, moet de parkeerexploitant buiten meer

Bricks & clicks, het nieuwe winkelen

Voor de twaalfde keer op rij organiseerde Paul Rodenburg van B@S Consultants de jaarlijkse Brood@Spelen middag. Ruim zeventig deelnemers namen op 11 mei plaats in meer

Naar een consumentgericht winkelbestel

Nederland kent aantrekkelijke historische binnensteden en een fijnmazige winkelstructuur; een grote trek naar de periferie is in ons land achterwege gebleven. De opkomst van het meer