Centra en Gebiedsontwikkeling

Oplossen centrumstedelijke knelpunten
Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in het revitaliseren van binnensteden en nieuwe centra. Door onze expertise op het gebied van zowel wonen, werken, winkelen als vrije tijd hebben wij alle kennis in huis voor het oplossen van uw centrumstedelijke knelpunten.
U kunt bij ons terecht voor (winkel)centrumvisies, marktonderzoek, afstemming stedelijke ontwikkeling met hoogwaardig openbaar vervoer, Transit Oriented Development en proces- en winkelstraatmanagement.

Aanspreekpunt

ir. Joris Quaedflieg jq@stedplan.nl
+31 (0)6 12359403

Ir. Joris Quaedflieg (1976) is teamleider Projectmanagement en Gebiedsontwikkelingbij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft 10 jaar ervaring in projectmanagement en advise bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.

Nieuws

Methoden

Vitaliteitsscan winkelgebieden

Is mijn winkelgebied vitaal genoeg? De bestedingen, vooral in de non-foodsector, duiken omlaag en online retail neemt een steeds groter aandeel voor zijn rekening. Hoe meer

Optimale branchemix

Is de branchering van mijn winkelcentrum nog aantrekkelijk voor consumenten? In de razendsnel veranderende retailmarkt moeten alle zeilen worden bijgezet om de consument ook in meer

vakkennis