Projectmanagement

Projectmanagement en advies onder één dak

Bureau Stedelijke Planning staat voor de ontwikkeling van compacte, multifunctionele stedelijke gebieden met een hoogwaardige openbare ruimte en goede vervoersverbindingen. Projecten die op basis van de specifieke locatiekwaliteiten bijdragen aan onderscheid, zodat de toekomstige bewoners, ondernemers, eigenaren en gebruikers zich ermee kunnen identificeren.

Bij Bureau Stedelijke Planning werken projectleiders, programmamanagers en gebiedsdirecteuren die deze ambities dagelijks in de praktijk brengen bij onze opdrachtgevers. Door de combinatie van projectmanagement en advies onder een dak leveren wij een meerwaarde bij initiatief, haalbaarheid, ontwerp en realisatie van projecten. Tevens leveren wij interim-adviseurs op de beleidsvelden wonen, werken, winkelen en leisure.

Aanspreekpunt

ir. Joris Quaedflieg jq@stedplan.nl
+31 (0)6 12359403

Ir. Joris Quaedflieg (1976) is teamleider Projectmanagement en Gebiedsontwikkelingbij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft 10 jaar ervaring in projectmanagement en advise bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.

Nieuws

projecten

Methoden

vakkennis