Vrije tijd

Geen standaard aanbod
Vrije tijd is kostbaar. Sinds 1985 is het aantal vrije uren bijna 10% afgenomen; de reële bestedingen namen met een derde toe. We besteden onze vrije tijd graag efficiënt en waardevol! De leisuremarkt vereist een heel andere benadering dan vastgoedsectoren als woningbouw, kantoren of detailhandel. De eindgebruiker is veelal uniek en het vastgoed vaak aangepast aan de specifieke eisen van de exploitant. Kennis van de leisuremarkt, bedrijfsvoering én concept- en locatieontwikkeling zijn essentieel om juiste keuzes te maken. Bureau Stedelijke Planning bundelt kennis en sleutelkandidaten. U bent zodoende verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige, haalbare en gedragen ontwikkeling.

Aanspreekpunt

drs. Toine Hooft th@stedplan.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is senior consultant detailhandel en leisure bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.

Nieuws

projecten

Regionale Evenementenstrategie MRA

Bureau Stedelijke Planning gaat voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan de slag met een inventarisatie van alle huidige en potentiële evenementenlocaties in de MRA. Met meer

Methoden

vakkennis