Werken

Strategie en uitvoering

Om optimaal in te spelen op de hoogconjunctuur waarin de economie zich bevindt is strategie nodig! Dit geldt voor zowel overheden als bedrijven. Met welke activiteiten stimuleren we de gemeentelijke of regionale economie? Welke bedrijventerreinen gaan we revitaliseren en hoe pakken we dit aan? Op welke kantorenlocatie staan we nog nieuwbouw toe? En waar zetten we juist in op planreductie? Hoe lossen we de leegstand op? Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van commercieel vastgoed? Dit zijn slechts enkele vragen die Bureau Stedelijke Planning voor u kan beantwoorden. Via gedegen (markt)onderzoek koersen wij samen met de betrokkenen naar een heldere strategie met een concreet uitvoeringsprogramma. U kunt bij ons terecht voor ladderonderbouwingen, marktonderzoek, economische visies, herstructureringsplannen, beleidsnota’s voor regionale afstemming, uitvoeringsprogramma’s, monitoring en evaluatie alsmede voor detachering van procesmanagers, projectleiders en beleidsmedewerkers.

Aanspreekpunt

dr. Pieter van der Heijde pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning. Hij is Sociaal Geograaf en heeft 25 jaar ervaring in de stedelijke planning.

Nieuws

projecten

Ruimte voor nieuwbouw kantoren Purmerend

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd en er spelen allerlei ontwikkelingen zoals veranderende vestigingscriteria en het belang van duurzaamheid. De gemeente Purmerend had meer

Methoden

De weg naar een gezonde kantorenmarkt

Perspectiefwijziging bij gemeenten Minder en bewuster nieuw bouwen, meer renoveren en meer onttrekken. Dat zijn de komende jaren de opgaven voor veel gemeenten in Nederland. meer

vakkennis