Wonen

Inventarisatie wensen en eisen woonconsumenten
Bureau Stedelijke planning is gespecialiseerd in ladderonderbouwingen, marktonderzoek, ruimtelijke visies en uitvoeringsprogramma’s op het gebied van wonen. Onze adviezen zijn gebaseerd op simultane toepassing van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken. Inventarisatie van de wensen en eisen van de woonconsumenten is hierbij essentieel. Door onze opdrachtenportefeuille hebben wij kennis van zowel de overheid als ontwikkelaars, corporaties en beleggers. Hierdoor kunnen wij concreet en integraal adviseren in (vastgelopen) woningbouwontwikkelingen.
U kunt bij ons terecht voor woningmarktonderzoek, prijsbepaling, woonvisies, onderzoek naar woonwensen, doelgroepen en woonmilieus, beleidsnota’s, uitvoeringsprogramma’s, detachering van marktonderzoekers en beleidsadviseurs, monitoring en evaluatie.

Aanspreekpunt

Frans Wittenberg fw@stedplan.nl
+31 (0) 620281064

Frans Wittenberg is Adjunct-directeur Wonen en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning

Nieuws

projecten

Methoden

vakkennis

Meer Betaalbare Woningbouw: versnelling nodig!

Op donderdag 30 november jl. organiseerde Bureau Stedelijke Planning samen met Stibbe het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’. Experts van het Ministerie van BZK, de provincie Noord-Holland, BPD, Stibbe meer