Strategische advisering, programmering en projectleiding van project- en gebiedsontwikkeling

Ontwikkelstrategie Spoorzone Beverwijk

De gemeente Beverwijk wil 10.000 woningen en 5.000 arbeidsplaatsen in het Spoorzonegebied realiseren in een periode van 25 jaar. Een ambitieus voornemen waarmee enerzijds in de grote woningbehoefte in de MRA wordt voorzien en anderzijds de woningvoorraad en leefkwaliteit in Beverwijk zelf wordt verbeterd.

Bureau Stedelijke Planning stelt momenteel samen met de gemeente de ontwikkelstrategie op om voor de korte en lange termijn  tot uitvoering te komen. Het resultaat wordt een dynamische strategie die met de tijd en energie in het gebied meebeweegt.

Lees meer

projecten

vakkennis

nieuws