Strategische advisering, programmering en projectleiding van project- en gebiedsontwikkeling

Kantoren en bedrijven passen prima in winkelgebieden

Inpassing van (kleinschalige) kantoren en bedrijven in winkelgebieden verminderen een deel van de winkelleegstand. De verandering van locatiefactoren door de coronapandemie biedt hiervoor volgens Pieter van der Heijde extra kansen. Vooral binnensteden lenen zich goed voor menging met werkfuncties.

Stadsdeelcentra en wijkcentra zijn vooral geschikt voor kleinschalige, flexibele kantoren voor zzp’ers en thuiswerkers en in beperkte mate voor bedrijfsruimten.

Lees meer

projecten

vakkennis

Waarom wijk- en stadsdeelcentra aantrekkelijk zijn voor ouderenwoningen

De behoefte van ouderen aan centrumstedelijke woonmilieus vraagt om de ontwikkeling van aantrekkelijke wijk- en stadsdeelcentra met een adequaat pakket aan voorzieningen en ontmoetingsruimte. Ook een optimaal ingerichte openbare ruimte is van groot belang voor de zelfredzaamheid van ouderen. Per wijkcentrum is er in de komende twintig jaar een potentie van 200 tot 400 woningen en in stadsdeelcentra gemiddeld 1.175.

nieuws