Strategische advisering, programmering en projectleiding van project- en gebiedsontwikkeling

Kansen en knelpunten voor transformatie wijk- en stadsdeelcentra

Transformatie van wijkwinkelcentra en stadsdeelcentra naar multifunctionele centra voor de wijk is volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning, een passende oplossing Lees meer

projecten

vakkennis

nieuws