Hotelontwikkeling, steden kijken vooruit

nieuws

“Verschillende private partijen tonen interesse in hotelontwikkeling in steden, maar er is vaak geen ruimte in bestemmingsplannen”, meldt adviesbureau: Bureau Stedelijke Planning bv. Daarom pleiten ze voor ‘voorwaardescheppend’ hotelbeleid.

In een voorwaardescheppend hotelbeleid staat de vraag centraal of de plannen voor hotelontwikkeling ruimtelijk inpasbaar zijn. De gemeente hanteert hierbij geen plafond voor het aantal kamers, maar schept een ruimtelijk kader waarbinnen hotelontwikkeling plaatsvindt. Het is de verantwoordelijkheid van de hotellerie zelf om meerwaarde te bieden en de marktomstandigheden in te schatten. De gemeente toetst aan het ruimtelijk beleidskader. Indien het plan past binnen het beleid, verleent de gemeente in principe medewerking. Het voordeel van dit type hotelbeleid is dat het beter ingaat op trends zoals thematisering binnen de hotelsector.
“Voorwaardescheppend hotelbeleid biedt gemeenten de mogelijkheid faciliterend en sturend in te springen. Via een dergelijk beleid wijst een gemeente potentiële gebieden aan die in principe geschikt zijn voor de vestiging van een hotel; het gaat hierbij om het juiste hotel op de juiste locatie. Een onderscheidend hotelaanbod trekt een gevarieerder verblijfspubliek – zowel geografisch als qua doelgroepen – en verlengt de verblijfsduur.”
De potentiële locaties dienen hierbij in een ruimtelijke structuurvisie voor hotels thematisch in kaart te worden gebracht. Tezamen met een ruimtelijke onderbouwing vormt deze kaart een handig instrument voor gemeenten om de vestiging van hotels te faciliteren en in de gewenste richting te sturen. De stad Groningen heeft inmiddels via de gemeenteraad het nieuwe beleid bekrachtigd en in de praktijk leidt dit tot enkele verbouwingen om de kwaliteit te verhogen naar vijfsterren-niveau en er is een backpackershotel geopend. Het adviesbureau dat begin dit jaar de stad Groningen op dit punt van advies voorzag wijst op de volgende hoteltrends:

Hoteltrends
• Door schaalvergroting en concurrentiestrijd tussen steden komt de nadruk in de hotelsector steeds meer te liggen op originaliteit, specialisatie en ontspanning.
• Steeds meer internationale hotelketens vestigen zich in steden ten koste van kleine en middelgrote hotels. Dit leidt tot uniformering van het hotelaanbod en schaalvergroting. Bovendien vervaagt de scheiding tussen toeristische en zakelijke hotels.
• Leisure trekt verblijf. Steeds vaker maken hotels deel uit van ‘leisure’-centra, megabioscopen, voetbalstadions, congres- en recreatiecomplexen en universiteitscampussen.
• Bezuinigingen in de zorg en verkorting van de opnameduur leiden in toenemende mate tot samenwerkingsverbanden tussen hotels, ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
• Combinatie woningmarkt en de hotelsector, in de vorm van ‘short stay’-faciliteiten. Vanwege de krapte op de woningmarkt verblijven buitenlandse uitwisselingsstudenten en gastdocenten in zogenoemde appartementenhotels.

Artikel in Recreatie en toerisme door drs. Pieter van der Heijde en drs. Eric Hoppenbrouwer

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Recreatie en Toerisme Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Vrijetijdsmarkt groeit razendsnel

De markt voor vrijetijdsbesteding maakt een spectaculaire groei door. Hoewel Nederlanders minder tijd hebben voor ontspanning, geven ze er steeds meer geld aan uit. De Lees meer