Kijk op kansen Alexander

nieuws

Gouds bureau maakt economische visie voor deelgemeente

PRINS ALEXANDER – Het Bureau Stedelijke Planning uit Gouda gaat kijken naar de economische mogelijkheden van de deelgemeente Prins Alexander. De bedoeling is om tijdens het Zakenfestival in september een ruwe versie van het plan te presenteren.

De opdracht komt van de deelgemeente Prins Alexander en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Het is voor het eerst dat een visie wordt opgesteld die uitgaat van de wijkeconomie. Welke plaats moet de deelgemeente Prins Alexander innemen in de economische ontwikkeling van Rotterdam en de regio? Welke kansen zijn er? Waar moet het met Prins Alexander naar toe om ook in 2020 of 2030 nog toekomst te hebben?

Op deze vragen moeten Pieter van der Heijde en zijn team van Bureau Stedelijke Planning een antwoord geven. Hij is inmiddels aan het werk gegaan en heeft gesprekken gevoerd met een klankbordgroep van ondernemers. Ook beleidsambtenaren van Capelle aan den IJssel en de Stadsregio zijn bij het maken van de visie betrokken. Een plaats is er verder voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Het zwaartepunt van de economie ligt in Prins Alexander in het gebied rond het NS-station en het Alexandrium, ook de Alexanderknoop genoemd. De aandacht gaat eveneens uit naar de andere bedrijventerreinen, Nesselande als badplaats en nieuw woon- en werkgebied, de wijkwinkelcentra en het werken in de wijk. Een rol is er verder voor de winkels en bedrijven als werkgever. Van grote betekenis zijn ook de onderwijsinstellingen. ,,We geven het bureau alle ruimte,’’ zegt beleidsmedewerker van de deelgemeente Jan Bemelman. ,,Het bureau heeft veel ervaring met onderzoeken en het maken van plannen voor centra als de Alexanderknoop.’’ Nico Sizoo van het OBR vult aan: ,,Die visie moet niet ophouden bij de gemeentegrens. Vandaar ook dat er wordt gekeken naar de XL en het Rivium in Capelle en het Brainpark in Kralingen.’’

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN AD Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Werken hoort ook in de stad

In de wijkaanpak was tot op heden weinig aandacht voor het versterken van de lokale economie. De sociale en fysieke aanpak stonden centraal. Daarbij is Lees meer