Bureau Stedelijke Planning bv maakt ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor wijk Nieuwe Park in Gouda

nieuws

Het wijkteam Nieuwe Park heeft Bureau Stedelijke Planning ingeschakeld om een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de wijk te maken. Door het grote aantal nieuwbouwplannen in de wijk is het belang van een totaalvisie toegenomen. De visie kan als basis dienen voor gezamenlijke uitgangspunten van gemeente én wijkteam voor de ontwikkelingen in Nieuwe Park.

Het wijkteam Nieuwe Park heeft eigener beweging een adviesbureau ingeschakeld voor het opstellen van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de wijk. Het wijkteam wilde niet langer wachten op initiatieven van de gemeente. Dat het wijkteam zo veel haast heeft om een eigen bureau (Bureau Stedelijke Planning uit Gouda) in te schakelen komt, doordat de gemeente maar niet met zo’n visie kwam. Tegelijkertijd constateerde het wijkteam dat zich in Nieuwe Park wel allerlei ruimtelijke ontwikkelingen voordeden. Zo werden onlangs de nieuwbouwplannen van zorgcentrum Gouwestein gepresenteerd en staan in deze omgeving nog meer bouwplannen op stapel. Het wijkteam miste een totaalvisie van de gemeente. Daarin stond het wijkteam overigens niet alleen, want ook in de gemeenteraad werd een totaalvisie node gemist. Dat bleek tijdens een discussie in de raadscommissie van december. Inmiddels hebben B en W initiatieven genomen om nu toch samenhang te brengen tussen de verschillende plannen. Dat wordt geen structuurvisie, zoals wel voor de ontwikkelingswijken Oost en Korte Akkeren is gemaakt en zoals het wijkteam dat ook graag voor Nieuwe Park had gezien. Maar de gemeente wil wel gezamenlijk optrekken met het wijkteam. Dat resulteerde in een gesprek in december. Afgesproken is nu met de gemeente, dat het door het wijkteam ingehuurde adviesbureau een ontwikkelingsvisie opstelt, dat vervolgens als basis kan dienen voor gezamenlijke uitgangspunten (gemeente én wijkteam) voor de ontwikkelingen in Nieuwe Park. Op 27 januari is een vervolggesprek tussen gemeente en wijkteam. Eerder al (op 19 januari) zal de betreffende raadscommissie nader worden geïnformeerd.

Artikel in Goudsche Courant

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Goudsche Courant Deel deze pagina

gerelateerde informatie