Kansrijke nieuwe stadscentra vragen om hoogwaardig en snel OV

nieuws

De Randstad is een metropolitane regio, waarin naast de historische stadscentra tientallen nieuwe centra zich ontwikkelen tot kansrijke woon-, werk- en voorzieningenlocaties. Om de internationale concurrentiekracht te versterken is betere afstemming nodig tussen deze belangrijkste stedelijke concentratiegebieden en hoogwaardig openbaar vervoer. In opdracht van het OV-bureau Randstad onderzochten Bureau Stedelijke Planning en Goudappel Coffeng hoe die afstemming tot stand kan komen tussen de verstedelijking en het openbaar vervoer in de Randstad.

Door zowel te verdichten rond HOV-stations met een zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer als te voorzien in een hoogwaardig openbaar vervoersysteem kan de ruimtelijk-economische positie van de Randstad versterkt worden. In de huidige periode waarin de internationale concurrentie tussen stedelijke agglomeraties verder toeneemt is dit een wenselijke, maar ook cruciale investering in de toekomst.

Meer informatie
Kansrijke nieuwe stadscentra vragen om hoogwaardig OV.

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Ro magazine.nl Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer