De ene krimp is de andere niet

nieuws

Krimpproblematiek staat stevig op de agenda. Daarbij wordt vaak gerefereerd naar de ‘bekende’ krimpregio’s als Parkstad Limburg en Noordoost-Groningen. Lokale politici zijn doordrongen van het probleem dat er op sommige regionale woningmarkten (en als gevolg daarvan in de sfeer van voorzieningen) minder vraag is dan aanbod. Het vraagstuk moet echter in een breder perspectief worden geplaatst. Voor sommigen zal het verrassend zijn dat ook in regio’s zoals het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug krimp is vastgesteld.

Vraaguitval lijkt hier onlogischer dan in de ‘uithoeken’ van Nederland. Het kan zijn dat er sprake is van een heel andere ‘soort’ krimp die niet gelrelateerd is aan vraaguitval. Dit artikel gaat hierop in en presenteert daarbij een eenvoudige methodiek die gebruikt kan worden om verschillende soorten krimpperspectieven op te sporen. Door dit op regionaal niveau toe te passen kunnen gemeenten of woningmarktregio’s goed (intern) met elkaar worden vergeleken en kan bovendien de discussie over de betekenis van krimp op gang worden gebracht. Dit kan een passend krimpbeleid ten goede komen.

De ene krimp is de andere niet, tijdschrift vd volkshuisvesting mei 2010

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Tijdschrift van de Volkshuisvesting Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Koopkoorts beperkt de stad

Terwijl analisten waarschuwen voor een daling van de huizenprijzen met nog eens 25 procent en overal ter wereld de huurmarkt aantrekt, moedigt ons kabinet mensen Lees meer