Een andere kijk op particulier opdrachtgeverschap

nieuws

De overheid stimuleert particulier opdrachtgeverschap al enige tijd maar het wil nog niet goed van de grond komen. Een reden van de stagnatie is dat de focus op particulier opdrachtgeverschap eenzijdig is. De meest gangbare vorm van particulier opdrachtgeverschap is het bouwen van een nieuwe (vrijstaande) woning op een kavel, maar deze manier van bouwen spreekt maar een relatief kleine groep mensen aan vanwege de kosten en met name de moeite die ermee gepaard gaat. Daarnaast zijn veel vakmensen huiverig voor particulier opdrachtgeverschap vanwege het beeld dat er bestaat van saaie uitgestrekte suburbs, Amerikaanse stijl.Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt gedemonstreerd dat (collectief) particulier opdrachtgeverschap ook anders kan en heel gevarieerde stedenbouw kan opleveren.

Een voorwaarde om particulier opdrachtgeverschap in Nederland succesvol te maken is door de definitie van particulier opdrachtgeverschap breder te zien dan de ‘standaard’ vorm van particulier opdrachtgeverschap: het bouwen van een vrijstaande woning op een kavel. De beschreven projecten demonstreren dat (collectief) particulier opdrachtgeverschap ook op een geheel andere manier kan dan gangbaar is. Mede-opdrachtgeverschap in Almere laat een tussenvorm zien van particulier opdrachtgeverschap en reguliere bouw door ontwikkelaars. Dit neemt kopers een heleboel werk uit handen en verkleint bovendien het risico. Het project Nieuw Leyden laat zien dat particulier opdrachtgeverschap onder bepaalde voorwaarden ook voor de lagere inkomens mogelijk is en bovendien met halfverdiept parkeren. Renovatie van verloederde panden kan ook door particulieren worden opgepakt, dit is gebeurd bij het Wallisblok in Rotterdam.

De gemeente moet hierbinnen wel een stimulerende en initiërende rol op zich nemen. Deze innovatieve manieren van particulier opdrachtgeverschap leiden echter vaak tot een duurzamere wijk en zijn bovendien voor meer mensen financieel bereikbaar. Daarnaast vullen ze een lacune in het aanbod van particuliere bouwmogelijkheden in een stedelijke context.

Een andere kijk op particulier opdrachtgeverschap

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN RO magazin Deel deze pagina

gerelateerde informatie