Waar plannen we ouderenwoningen?

nieuws

Door de vergrijzing zullen steeds meer ouderen in de nabije toekomst zelfstandig wonen. In de komende jaren worden daarom tienduizenden ouderenwoningen gebouwd, voor het overgrote deel in stedelijke gebieden. Omdat wordt aangenomen dat ouderen specifieke woonwensen hebben, ontstaat de vraag op welke locatie in de stad ouderenwoningen gebouwd moeten worden. Wonen ouderen het liefst in de buurt van winkels en zorgvoorzieningen, of geeft juist het sociale aspect van de woonomgeving de doorslag in de locatiekeuze?

Uit dit onderzoek is gebleken dat het voorzieningenaanbod in de woonomgeving een ondergeschikte rol speelt in de totstandkoming van de woontevredenheid van ouderen. Eerder in dit artikel kwam reeds naar voren dat de groep ouderen zeer divers is. Maar zelfs voor 75 plussers geldt dat de functionele eigenschappen van de woonomgeving geen doorslaggevende rol spelen in de woontevredenheid. Ook wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen ouderen met uiteenlopende leeftijden blijkt het verschil in tevredenheid over het voorzieningenaanbod klein. 75 plussers blijken minder tevreden over de afstand tot winkels voor dagelijkse boodschappen en de huisarts. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een lagere tevredenheid onder de 75 plussers ten opzichte van jongere ouderen in de woonwijk Sluisoord, waar geen winkels en huisarts zijn. Zodra de afstand tot dergelijke voorzieningen toeneemt, daalt de tevredenheid van 75 plussers over die afstand. Toch is er onder deze groep geen sprake van grote ontevredenheid. Daarmee kan de conclusie worden getrokken dat veel ouderenwoningen in stedelijke gebieden niet in de directe nabijheid van (winkel)voorzieningen gerealiseerd hoeven te worden. De grootste wens van ouderen is om, net als de gemiddelde Nederlander, te wonen in een gezellige buurt met een prettig sociaal karakter. Wat dit betekent voor de planning van ouderenwoningen? Dat de locatie, voor het overgrote deel van de ouderen niet zo belangrijk is, mits het een prettig en leefbare woonbuurt betreft. Het aantal te bouwen ouderenwoningen en een specificering van de doelgroep naar bijvoorbeeld leeftijd, gezondheidstoestand, inkomen, huishoudensamenstelling en woonduur is op dit moment het belangrijkste vraagstuk.

Waar plannen we ouderenwoningen

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Rooilijn Deel deze pagina

gerelateerde informatie