Er worden nu te veel mensen opgeleid

nieuws

Pieter van der Heijde is gespecialiseerd in centrumontwikkeling in het stedelijk gebied. Als nieuw BNSP-bestuurslid vraagt hij onder meer aandacht voor de zzp’ers in het vakgebied. Met het mogelijk aantrekken van de woningmarkt –‘veel seinen staan op groen’ – is goed opdrachtgeverschap van het grootste belang.

Dat de economische situatie vraagt om aanpassingen in de stedenbouwkundige praktijk blijkt uit de activiteiten van Bureau Stedelijke Planning. In het verleden lag het accent op gebiedsvisies en masterplannen, die bijna vanzelfsprekend werden gerealiseerd. Nu doen we veel meer aan marktonderzoek en herprogrammering. Pieter van der Heijde doet al tien jaar onderzoek naar nieuwe centra in het stedelijk gebied en is op dit onderwerp aan het promoveren. Er zijn te weinig kwalitatief hoogwaardige centra. Ze blijven qua functiemix en verzorgingsniveau achter bij historische binnensteden. In Van der Heijdes ogen is het nieuwe centrum Arena-Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuidoost het beste nieuwe centrum in Nederland. Als kersvers bestuurslid van de BNSP ziet Van der Heijden drie centrale thema’s. Als eerste noemt hij de aanbestedingstrajecten van de overheid waarin vaak absurde eisen aan offertes worden gesteld. Het tweede punt: De rolverdeling tussen partijen moet duidelijker worden. Ten slotte: het begint bij goed opdrachtgeverschap.

Meer informatie
Pieter (2012) Blauwe kamer jaarboek. Er worden nu veel te veel mensen opgeleid

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Blauwe Kamer Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

Dirigent van het spel

Het gelijktijdig en in samenhang ontwikkelen van openbare ruimte én opstallen heeft grote voordelen. Steeds meer ontwikkelaars experimenteren dan ook met meer of minder vergaande Lees meer