Stimuleren en faciliteren van mixed-use

nieuws

Functiemenging is actueler dan ooit. Na een periode van scheiding tussen wonen, werken, winkelen en vrije tijd lijkt nu het combineren van functies de ideale oplossing voor tal van stedelijke problemen. Zo verbetert het de levendigheid, biedt het oplossingen voor het afremmen van de mobiliteit en kan het leiden tot een intensief gebruik van de ruimte. In opdracht van Stadsregio Rotterdam heeft Bureau Stedelijke Planning de mogelijkheden voor ‘mixed-use’ verkend binnen de stadsregio op basis van succesvolle voorbeelden van functiemenging. De voorwaarden, succes- en faalfactoren op een rij.

Factoren die in het Oostelijk Havengebied mede verantwoordelijk waren voor de succesvolle toepassing van functiemenging waren naast de goede bereikbaarheid, de centrale ligging en de beschikbaarheid van passende werkruimte ook de (uiteindelijke) bereidheid om het bestemmingsplan een flexibeler invulling te geven. Daarnaast speelden subjectievere factoren zoals de aansprekende woonomgeving en de stedenbouwkundige opzet een rol. Uit dit voorbeeld blijkt dat als het plaatje als geheel klopt, functiemenging op autonome wijze kan ontstaan. Een laatste voorbeeld van geslaagde functiemenging is Puntegale, het oude belastingkantoor in Rotterdam. Corporatie Stadswonen transformeerde dit voormalige kantoorgebouw naar appartementen en werk- en atelierruimte voor (in eerste instantie) starters en studenten in de creatieve sector.

Er zijn dus diverse succesvolle projecten van functiemenging, die als voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe ontwikkelingen. Uit de praktijk blijkt dat functiemenging niet vanzelfsprekend tot stand komt en bij voorkeur gestimuleerd dient te worden. Voor alle betrokken partijen geldt dat buiten de gebaande paden moet worden getreden. De overheid kan hierin een stimulerende en faciliterende rol vervullen. Succesfactoren zijn daarnaast: oog hebben voor de wensen van de gebruikers, creëren van een goed uitgebalanceerd product in termen van prijs, product en locatie, en de inzet en betrokkenheid van alle partijen.

Stimuleren en faciliteren van mixed-use

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN RO magazin Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

Koopkoorts beperkt de stad

Terwijl analisten waarschuwen voor een daling van de huizenprijzen met nog eens 25 procent en overal ter wereld de huurmarkt aantrekt, moedigt ons kabinet mensen Lees meer

Waar plannen we ouderenwoningen?

Door de vergrijzing zullen steeds meer ouderen in de nabije toekomst zelfstandig wonen. In de komende jaren worden daarom tienduizenden ouderenwoningen gebouwd, voor het overgrote Lees meer