Werken hoort ook in de stad

nieuws

In de wijkaanpak was tot op heden weinig aandacht voor het versterken van de lokale economie. De sociale en fysieke aanpak stonden centraal. Daarbij is het vervolg van de wijkaanpak nu onzeker doordat overheden fors gaan bezuinigen, corporaties zich in zwaar weer bevinden, de Vogelaarheffing is beëindigd en het regeerakkoord niets over de wijken zegt. Vermoedelijk heeft dit ook (negatieve) gevolgen voor investeringen in de wijkeconomie. Maar helemaal logisch is dit niet; zelfredzaamheid van burgers komt steeds centraler te staan in het beleid. Bovendien kan een sterke wijkeconomie veel maatschappelijke kosten besparen.

Het voornaamste antwoord op sociale problemen in wijken met een achterstandspositie is werk. Idealiter leidt werk in de wijk tot werk voor de wijk. Zes werkbare principes zijn gespecificeerd:
1. Maak gebruik van de identiteit van de wijk
2. Identificeer en mobiliseer de aandeelhouders van de wijk
3. Denk niet in kosten, maar in investeringen
4. Pas ecopunctuur toe
5. Laat een mooi plaatje niet leidend zijn
6. Zet geen hek om de wijk

Het belangrijkste hierbij is dat nauw wordt aangesloten bij de aanwezige kwaliteiten van een wijk en haar bewoners en dat bestaand ondernemerschap een wezenlijke stem krijgt in de economische wijkontwikkeling.

Werken hoort ook in de stad

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Vitale Stad Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Kijk op kansen Alexander

Gouds bureau maakt economische visie voor deelgemeente PRINS ALEXANDER – Het Bureau Stedelijke Planning uit Gouda gaat kijken naar de economische mogelijkheden van de deelgemeente Lees meer