Koopkoorts beperkt de stad

nieuws

Terwijl analisten waarschuwen voor een daling van de huizenprijzen met nog eens 25 procent en overal ter wereld de huurmarkt aantrekt, moedigt ons kabinet mensen juist aan een woning te kopen. Waar komt die obsessie voor het eigenwoningbezit vandaan? En wat doet dit met de stad? Vitale Stad maakt de balans op na een jaar Donner, de inmiddels oud-minister van wonen.

De keuze voor het eigenwoningbezit is deels een ideologische. De keuze voor de koopsector is vooral een politieke keuze. Voor het eerst sinds lange tijd zie je de prijs van koopwoningen dalen. De vraag is historisch laag. Het kabinet probeert de vraag te stimuleren. Feit blijft dat de consument zich meer en meer naar de huurmarkt lijkt te willen begeven, zeker in de grote steden, en het woningmarktbeleid daar volledig tegengesteld aan is. De huurmarkt is in transitie. Op dit moment hebben we te kampen met een idiote hoeveelheid goedkope huurwoningen die in steden veelal worden bewoond door mensen met een te hoog inkomen. De doorstroming ontbreekt, en de oorzaak daarvan is onvoldoende aanbod in de middenklasse van de huurwoningenmarkt. Ontwikkelaars kunnen daar hun kans grijpen. Keerzijde van een succesvolle stad is dat deze minder toegankelijk is voor mensen met lage inkomens. Het huurbeleid is iets waar grote belangen mee gepaard gaan voor een lange termijn, met grote implicaties voor de maatschappij. Een besluit daarover is niet zomaar genomen, zeker omdat het politiek zeer gevoelig ligt.

Koopkoorts beperkt de stad

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Vitale Stad Deel deze pagina

gerelateerde informatie

De ene krimp is de andere niet

Krimpproblematiek staat stevig op de agenda. Daarbij wordt vaak gerefereerd naar de ‘bekende’ krimpregio’s als Parkstad Limburg en Noordoost-Groningen. Lokale politici zijn doordrongen van het Lees meer