Post Vinex: keuzes en flexibiliteit vereist

nieuws

Al ruim vóór het uitbarsten van de kredietcrisis kondigt zich een heroriëntatie van het verstedelijkingsbeleid in Nederland aan. De stedelijke ontwikkeling begint in 2010 aan een nieuwe fase na Vinex, en die werpt zijn schaduw vooruit in de planvorming. Bovendien is ook het speelveld sterk veranderd door de inwerkingtreding van de nieuwe WRO per 1 juli 2008. Er zijn nieuwe planfiguren, overheden voegen zich in een andere rol, en de grondexploitatie is transparanter en meer gereguleerd. De kredietcrisis legt een flinke hypotheek op de heroriëntatie. Woningverkoop en bouwproductie stagneert, op waardestijging gebaseerde grondexploitaties blijken niet meer te kloppen, en publiekprivate gebiedsontwikkeling wordt een stuk lastiger. Wat betekent dit voor de stedelijke ontwikkeling in de Randstad? Dat niet meer alles kan, is wel duidelijk. En keuzes komen in het verschiet, ook bij de verstedelijkingsopgaven.

Lees verder
Post vinex keuzes en flexibiliteit vereist

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Hollandblad Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Column Does size matter?

2012 is nauwelijks begonnen en de specialisten in retailvastgoed buitelen al weer over elkaar heen: de winkelleegstand zal mythische proporties gaan aannemen, door de combinatie Lees meer

Koopkoorts beperkt de stad

Terwijl analisten waarschuwen voor een daling van de huizenprijzen met nog eens 25 procent en overal ter wereld de huurmarkt aantrekt, moedigt ons kabinet mensen Lees meer