Uitbreiding winkelgebieden in middelgrote binnensteden

nieuws

De positie van winkelgebieden in Nederlandse binnensteden staat onder druk. Door veranderingen in het consumentengedrag en de opmars van winkelcentra buiten de binnenstad neemt de concurrentie tussen winkelcentra toe. De bezoekersaantallen in de binnensteden zijn de afgelopen jaren gedaald. Om het tij te keren zijn in een aantal Nederlandse binnensteden plannen voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het winkelgebied gerealiseerd of in ontwikkeling. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de aantrekkingskracht van de binnenstad hierdoor toeneemt.

De huidige consument is kritischer, beter geïnformeerd, mobieler en daardoor eerder geneigd om
een alternatief te zoeken wanneer het winkelaanbod in een bepaalde stad niet aansluit op zijn of haar wensen. Bovendien heeft de consument meer keuze met de opmars van nieuwe centra
in de vorm van outletcentra, perifere en grootschalige detailhandelscentra (PDV en GDV) en winkelconcentraties in subcentra1. De concurrentie tussen winkelgebieden neemt dan ook toe. Het aantal bezoekers aan binnensteden is in de periode 2002–2004 met gemiddeld 10 tot 20 procent gedaald. Het aandeel van het winkelaanbod in de 17 grootste binnensteden is in deze periode met 2 procent afgenomen tot 7,5 procent van het totale aanbod. Tegelijkertijd nam het winkelaanbod in grootschalige en perifere winkelgebieden met bijna 1 miljoen vierkante meter toe2. Om voldoende bezoekers en omzet te genereren dient een binnenstad in te spelen op de wensen van de consument. Uitbreiding of vernieuwing van het winkelaanbod biedt hiertoe mogelijkheden maar leidt niet vanzelfsprekend tot een grotere aantrekkingskracht. Voor succes is een grondige ruimtelijk-economische analyse van de huidige en gewenste toekomstige situatie noodzakelijk.

Dit artikel behandelt vier voorbeelden van binnensteden waar recent uitbreiding van het kernwinkelgebied heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden: Amersfoort, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Leiden. Aan de hand van deze cases vindt destillatie plaats van positieve en negatieve leerervaringen die gebruikt kunnen worden voor toekomstige projecten.

Uitbreiding winkelgebieden in middelgrote binnensteden

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Real Estate Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

Van MIRO tot Pick Up Point

Er is iets bijzonders gaande in de foodretail. Als enige sector in de Nederlandse retail blijven de bestedingen nog enigszins op peil. Eten moeten we Lees meer