Verstedelijking op de tast

nieuws

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde.
Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe woningbouwopgaven, die tussen 2010 en 2020 hun beslag moeten krijgen. Alhoewel er nog volop aan Vinex-locaties wordt doorgebouwd, leven de planners al lang in het volgende tijdperk. Ook in het urgentieprogramma Randstad, in de regionale gebiedsontwikkeling en in de structuurplannen van steden is er veel aandacht voor de toekomst van de verstedelijking. De politieke ambities zijn de laatste jaren weer sterk gegroeid, de Nota Ruimte heeft slechts tot een tijdelijke tempering geleid.Een productie van 80.000 tot 100.000 woningen per jaar, veertig procent van de nieuwbouwwoningen binnen bestaand bebouwd gebied, behoud van het landschap, ‘Mooi Nederland’, compacte stedenbouw, verbetering van de sociale en culturele kwaliteit van stadswijken. Maar meer dan ooit lijkt er een gapend gat te zijn tussen ambities en mogelijkheden. Want hoe en waar kunnen al die ambities worden gerealiseerd? Welke visie op verstedelijking combineert een hoge woningproductie, binnenstedelijke bouw en behoud van het landschap? Sinds de Nota Ruimte ontbreekt een verstedelijkingsconcept, het begrip ‘stedelijk netwerk’ leidt (nog?) niet tot een ruimtelijke strategie. Nieuwe ruimtelijke concepten zijn hard nodig. Want de verstedelijkingsopgave stuit binnen én buiten de bestaande stad op grote problemen.

Lees verder
Verstedelijking op de tast

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Building Business Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Gouwe Knoop heeft potentie van subcentrum

Bij de inrichting van de Zuidplaspolder en Westergouwe moeten planmakers meer rekening houden met stedelijke accenten. Door allerlei multifunctionele woon-, werk-, welzijns-, onderwijs- en ontspanningsvoorzieningen Lees meer

Nieuwe centra in uitbreidingsgebieden

Door de voortdurende bouw van buitenwijken dreigt in Nederland een aaneengesloten stedelijk landschap te ontstaan. Niet alleen gaan zo waardevolle groengebieden verloren, ook de internationale Lees meer

Subcentra in buitenlandse steden

In Nederland bestaan nog weinig echte subcentra. Toch bieden deze centrumstedelijke woon- en werkmilieus grote voordelen. Een analyse van subcentra in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland Lees meer

Buitenreclame aan banden

Zes strings op een poster: billboards in de meest letterlijke betekenis. De traditionele reclamezuil is vervangen door gladde posters op glazen bushokjes, wandelende sandwichborden en Lees meer