Wanted: successful urban centres

nieuws

When urban functions are concentrated in new city centres the advantages are considerable: it facilitates the efficient use of space, puts a brake on mobility and enhances the quality and diversity of the urban environment. Recommendations based on the Bureau Stedelijke Planning bv’s study of new urban centres in Belgium, Germany, France, United Kingdom and Italy have implications for the successful development of new subcentres in the Netherlands.

Space is often at a premium in city centres in the Netherlands. Therefore, new locations are needed,
not just for housing and business parks but also for offices, retail and leisure facilities. What will be the best spot for future in-town functions? In the city centre, spread across the city or concentrated in specific locations? Spreading urban functions across the city does little to further the development of attractive business environments and leads to extra traffic flows. Concentrating urban functions in new city centres on the other hand, offers considerable advantages when it comes to developing powerful urban networks: it stimulates the efficient use of space and puts a brake on mobility, especially when the new centre is near a traffic hub.

New European subcentre study; in statement

PUBLICATIE GEPUBLICEERD IN Statement Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

Nieuwe centra in uitbreidingsgebieden

Door de voortdurende bouw van buitenwijken dreigt in Nederland een aaneengesloten stedelijk landschap te ontstaan. Niet alleen gaan zo waardevolle groengebieden verloren, ook de internationale Lees meer

Subcentra in buitenlandse steden

In Nederland bestaan nog weinig echte subcentra. Toch bieden deze centrumstedelijke woon- en werkmilieus grote voordelen. Een analyse van subcentra in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland Lees meer