Column Pieter van der Heijde; Crisis is kans voor 15 jarig Bureau Stedelijke Planning

nieuws

Op 15 september 1997 schreef ik Bureau Stedelijke Planning in bij de Kamer van Koophandel. Ook toen al was de concurrentie groot, maar de kwaliteit van advies wisselend. Dat gaf voldoende vertrouwen om toch die lang gekoesterde wens te vervullen. Het kantoor bestond het eerste jaar uit een zijkamertje met een bureau, een computer, een printer en een fax. Ik schafte mijn eerste mobiele telefoon aan en liet – toen nog heel vooruitstrevend – een website maken.

De eerste grote opdrachtgever was de gemeente Den Haag waarvoor ik diverse economische onderzoeken en adviezen verrichtte, waaronder een segmentering van de Haagse bedrijventerreinen en een beleidsplan voor de stedelijke economie; ‘Kiezen én Delen’. Langzaam aan breidde het aantal opdrachtgevers zich uit. Acquisitie was echter geen hobby van mij. Ik moest het vooral hebben van de tevreden opdrachtgevers en mond-tot-mondreclame.

Na een jaar verhuisde Bureau Stedelijke Planning mee naar een ‘nieuw’ huis. Een woning uit de jaren twintig waar de bovenste verdieping volledig ter beschikking stond van het bedrijf. Het aantal bureaus werd uitgebreid en de eerste werknemer trad in dienst. In die tijd was er nauwelijks aan personeel te komen, ook niet recht uit de collegebanken. In die eerste jaren was het niet altijd gemakkelijk. Ik kan mij een jaar herinneren waarin de kosten van het enige personeelslid hoger waren dan de omzet. Maar daarna zette de groei in. Bureau Stedelijke Planning verhuisde in 2002 naar een echt kantoorpand op Klein Amerika te Gouda. Ik nam toen tevens twee extra werknemers in dienst. Eigenlijk was deze stap heftiger dan de start van het bureau omdat hier veel meer risico aan verbonden was. Maar het ging goed en het bureau groeide gestaag verder. Met mooie projecten zoals een ruimtelijk economische visie voor Morgenstond in Den Haag, een bedrijventerreinenvisie voor Breda, de planontwikkeling van particulier opdrachtgeverschap in Leiden Noord en de ontwikkeling van een wijkcentrum op het Kooiplein in Leiden. Ook werkten we veel voor de SEV en het Ministerie van VROM in het kader van het InvesteringsProgramma Stedelijke Vernieuwing. In die tijd startte ook ons onderzoek naar nieuwe centra.

Al die jaren was het vooral moeilijk om goede senior adviseurs te vinden om het bureau uit te kunnen bouwen. De eerste was Murielle Hermsen, een specialist op het gebied van ruimtelijke ordening. Vervolgens kwamen Toine Hooft en Aart Jan van Duren; twee senior consultants detailhandel die beiden afkomstig waren van Ecorys en daarvoor Ahold Vastgoed. Met hun komst werd ook de basis gelegd voor de Amsterdamse vestiging die in 2008 werd geopend door Zef Hemel, adjunct directeur van de gemeente Amsterdam. Daarna volgden spoedig meerdere seniors zoals Ries van der Wouden, voormalig adjunct-directeur van het Ruimtelijk Planbureau, Tineke Groenewegen, afkomstig van AM en Stephan Weijers afkomstig van Arcadis. Het bureau groeide uiteindelijk door naar circa 20 medewerkers. In deze tijd maakten we vele masterplannen en gebiedsvisies.

En toen werd het crisis. Dat hadden we door toen we vijf offertes op een rij op prijs verloren. Blijkbaar had de concurrentie het al moeilijk. Vanaf dat moment was het scherp aan de wind zeilen. Lange en complexe offerte-trajecten, bureaucratische inkoopprocedures en openbare inschrijvingen met meer dan 40 bureaus. Met als gevolg opdrachten waar nauwelijks nog enige marge in aanwezig was. De formatie nam (door natuurlijk verloop) iets af, maar in die zelfde periode nam onze concurrentiepositie wel sterk toe. Mogelijk omdat Bureau Stedelijke Planning dicht op de markt zit en weet (te onderzoeken) waar ook in deze tijden van crisis behoefte aan is.

Als gevolg van de vastgoedcrisis is in deze periode het aantal marktonderzoeken dan ook sterk toegenomen. Zowel op het gebied van winkels, wonen als kantoren. Daarnaast is er sprake van veel herprogrammering van projecten. Zowel voor de overheid als projectontwikkelaars. Ondanks de crisis is de portefeuille van Bureau Stedelijke Planning goed gevuld en kunnen we na 15 jaar de toekomst nog steeds met vertrouwen tegemoet zien. Zo zijn we bijvoorbeeld actief met het actualiseren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor detailhandel in Noord-Holland, verrichten we een marktonderzoek voor woningen en commercieel vastgoed in Oud Beijerland en in Lage Zwaluwe, ondersteunen we de gemeente Leiden bij de ontwikkeling van het Stationsgebied en adviseren we verschillende gemeenten over de gevolgen en oplossingen voor krimp. Daarnaast heeft Bureau Stedelijke Planning vaste contracten met een groot aantal winkel- en horecaketens voor het verrichten van al hun vestigingsplaatsonderzoek.

Graag willen wij onze opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen dat ze in de afgelopen 15 jaar in ons bureau hebben gesteld.

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

Hotelontwikkeling, steden kijken vooruit

“Verschillende private partijen tonen interesse in hotelontwikkeling in steden, maar er is vaak geen ruimte in bestemmingsplannen”, meldt adviesbureau: Bureau Stedelijke Planning bv. Daarom pleiten Lees meer