Column Pieter van der Heijde; Groen licht voor de woningmarkt

nieuws

De woningmarkt is alweer enkele jaren in mineur. De prijzen zijn fors gedaald en het aantal transacties gehalveerd. Als gevolg hiervan is het ‘wooncluster’ sterk gekrompen; projectontwikkelaars, makelaars, architecten en meubelzaken hebben zware averij opgelopen. Deze ontwikkeling stemt somber. Het gemiddelde gesprek in de vakwereld is pessimistisch; het lijkt of er geen licht meer is aan de horizon. Toch is het zeer de vraag of dit wel terecht is.
Mensen hebben de neiging trendmatig te denken. Zo kon enkele jaren geleden niemand zich voorstellen dat de woningmarkt in zou kunnen storten. Nu is het moeilijk om te beseffen dat de woningmarkt weer aan gaat trekken. Toch is er weinig reden om hier aan te twijfelen. Voor de nabije toekomst staan er veel seinen op groen.

Zo is er in grote delen van Nederland nog steeds een tekort aan woningen. Niet alleen in kwalitatief opzicht, maar ook kwantitatief. Het Planbureau voor de leefomgeving heeft berekend dat de bevolking in de stedelijke gebieden de komende periode blijft groeien. Ook het aantal huishoudens zal nog aanzienlijk toenemen. Daar komt bij dat door uitstel van verhuizingen een ophoping plaats heeft gevonden van potentiële kopers. Ook de daling van de woningprijzen (die nog wel even door zal zetten) helpt mee.

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

Waar plannen we ouderenwoningen?

Door de vergrijzing zullen steeds meer ouderen in de nabije toekomst zelfstandig wonen. In de komende jaren worden daarom tienduizenden ouderenwoningen gebouwd, voor het overgrote Lees meer