Anne Risselada van Bureau Stedelijke Planning BV rondt promotieonderzoek af

nieuws

Op 15 november 2013 jl. verdedigde Anne Risselada haar proefschrift ‘Housing the Mobile Entrepreneur’. In het proefschrift zet zij uiteen hoe vastgoedkenmerken, buurtkenmerken en privé-overwegingen van invloed zijn op het locatiegedrag van ondernemers in stedelijke woonwijken.

Risselada deed haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Prof. dr. V. Schutjens en Prof. dr. F. van Oort. Het onderzoek was onderdeel van het NICIS-Kennisprogramma ‘Bedrijvige Wijken in Bedrijvige Steden: een onderzoek naar een nieuw economisch elan in stedelijke woonwijken’, gericht op de economische betekenis van bedrijvigheid in stedelijke woonwijken.

Anne Risselada: “Dit onderzoek is een van de eerste die bedrijfspandfactoren meeneemt in het verklaren van bedrijfslocatiekeuzes. Daarbij benadruk ik de verschillen tussen aan huis gevestigde bedrijven en bedrijven in commercieel vastgoed. Hoewel het logisch lijkt dat deze verschillende typen bedrijven anders omgaan met hun locatiekeuze wordt hier in onderzoek en beleid nauwelijks rekening mee gehouden. Het onderzoek biedt dan ook aanknopingspunten voor beleid gericht op het stimuleren van een aantrekkelijk bedrijfsvestigingsklimaat in stedelijke wijken. Binnen bestemmingsplannen zou er bijvoorbeeld meer flexibiliteit en inwisselbaarheid moeten zijn tussen residentiële en economische functies. Veel niet overlastgevende bedrijvigheid kan gewoon binnen de stedelijke woonwijk gefaciliteerd worden in plaats van op bedrijventerreinen aan de rand van de stad.”

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Werken hoort ook in de stad

In de wijkaanpak was tot op heden weinig aandacht voor het versterken van de lokale economie. De sociale en fysieke aanpak stonden centraal. Daarbij is Lees meer