De opkomst van het fenomeen afhaalpunt: de rol van provincies en gemeenten

nieuws

Detailhandel Nederland en Bureau Stedelijke Planning hebben gezamenlijk een position paper opgesteld over de ruimtelijke inpassing van afhaalpunten in Nederland.

Internet zorgt voor een nieuwe dimensie in consumentengedrag. De consument gebruikt steeds vaker meerdere kanalen en communicatiemiddelen voor één enkele transactie. De retailsector springt op deze ontwikkeling in en bedient de klant via verschillende kanalen. Naast de ‘traditionele’ winkels verrijzen webwinkels, ‘multi’- of ‘omnichannel’ aanbieders en afhaalpunten. Dit heeft gevolgen voor onze ruimtelijke ordening.

De rijksoverheid heeft zich op het terrein van winkelplanning in 2004 teruggetrokken. Gemeenten en provincies worstelen nu met de vraag hoe in hun detailhandelsbeleid en ruimtelijke plannen om te gaan met dit relatief nieuwe fenomeen. In dit position paper is de ontwikkeling van afhaalpunten uiteengezet. Een heldere beleidslijn en coördinatie van provincies en gemeente is nodig voor het planologisch borgen van afhaalpunten en om eerlijke concurrentie in de detailhandel te waarborgen. Dit document schetst de mogelijkheden die gemeenten en provincies hebben en de aspecten die bij deze afweging een rol spelen.

Detailhandel Nederland ziet voor het detailhandelsbeleid een sterke(re) regierol voor de provincie weggelegd. Als regisseur van de ruimtelijke ordening stelt de provincie kaders voor het detailhandelsbeleid, waarbinnen gemeenten op regionale schaal afspraken maken over nieuwe ontwikkelingen. Detailhandel Nederland adviseert provincies en gemeenten met de volgende beleidsmatige aspecten rekening te houden:

  • Afhaalpunten in winkelgebieden versterken de bestaande detailhandelstructuur.
  • Solitair gevestigde afhaalpunten zijn goed bereikbaar voor consumenten.
  • Vestiging van winkels op bedrijventerreinen is onwenselijk.
  • Afhaalpunten op woonlocaties leiden tot overlast voor omwonenden.

Dit position paper sluit af met een overzicht van de aspecten waar gemeenten en provincies onder andere mee rekening dienen te houden bij een beleidsmatige afweging over afhaalpunten.

Lees verder (pdf): Position Paper Afhaalpunten

PUBLICATIE CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie