Bureau Stedelijke Planning; herstel woningmarkt is ingezet

nieuws

Volgens Bureau Stedelijke Planning lijkt de woningmarkt zich momenteel te herstellen. Het door de NVM geregistreerde aantal woningtransacties is in 2013 met ruim 2% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het kadaster registreerde in het afgelopen jaar een lager aantal verkochte woningen dan in 2012, maar het laatste kwartaal van 2013 liet wel een stijging zien van 0,7% ten opzicht van het laatste kwartaal in 2012. Bovendien is het 12-maandsgemiddelde van de transacties voor het eerst sinds 2006 met 5% gestegen (CBS). Positief is ook dat het aantal hypotheekaanvragen in het laatste kwartaal van 2013 sterk is toegenomen. In januari 2014 lag het aantal huizenverkopen volgens Makelaarsland aanzienlijk hoger dan in de jaren 2009-2013.
Volgens de Nederlandse Bank kwam in het derde kwartaal van 2013 een einde aan een periode van bijna drie jaar met prijsdalingen en bevindt de woningmarkt zich momenteel op een kantelpunt. Volgens de NVM steeg de verkoopprijs in het vierde kwartaal van 2013 met 1,5% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Ook het Kadaster noteerde in december een stijging van de koopsom ten opzichte van de maand daarvoor.

Toename consumentenvertrouwen
Het herstel hangt samen met het consumentenvertrouwen dat sinds het begin van 2013 fors is toegenomen. Dit geldt ook voor het vertrouwen in de woningmarkt dat volgens de Eigen Huis Marktindicator (december 2013) twaalf maanden op een rij is gestegen. Hiermee is het verlies sinds het begin van de crisis vrijwel ingelopen. De toename van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt hangt samen met de rust op de financiële markten, betere economische verwachtingen en duidelijker overheidsbeleid.

Broos herstel
Wel is het herstel van de woningmarkt nog broos. Zo was het aantal NVM-transacties in het derde kwartaal van 2013 weliswaar hoger dan vorig jaar, maar vergelijkbaar met het volume in dezelfde kwartalen van 2010 en 2011. Het vierde kwartaal van 2013 vormt echter een uitzondering. In de voorgaande kwartalen in de afgelopen vijf jaar verkocht de NVM niet eerder zoveel woningen.
Voor de komende periode is de ontwikkeling van de rente een van de belangrijkste onzekerheden voor een verder herstel. Ook de hoge werkloosheid en de woningfinanciering zijn knelpunten. Hier staat tegenover dat de woningprijzen sinds het begin van de crisis met meer dan 20% zijn gedaald. Veel potentiële kopers zien het huidige prijsniveau als een goed instapmoment. Daar komt bij dat de vraag naar woningen zich in de afgelopen periode sterk heeft opgehoopt. Aangezien de productie van nieuwbouwwoningen in de afgelopen periode erg laag was, zou dit in bepaalde regio’s al snel kunnen leiden tot krapte op de woningmarkt.

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie