Pieter van der Heijde: vraagprijzen vrijstaande woningen dalen nog

nieuws

De woningmarkt trekt verder aan. De transacties nemen toe, het aanbod daalt en de woningprijzen stijgen. Ook de verkoop van nieuwbouwwoningen neemt sterk toe. Bureau Stedelijke Planning komt op grond van een meervoudige analyse tot de conclusie dat een verder herstel van de woningmarkt en een stijging van de woningprijzen is te verwachten. In een aantal gemeenten is in de afgelopen maand(en) de vraagprijs dan ook weer toegenomen. Maar de prijzen van vrijstaande woningen dalen nog.

De woningmarkt trekt verder aan. In de eerste vier maanden van 2014 nam het aantal woningverkopen substantieel toe (NVM, Kadaster, Makelaarsland). Het woningaanbod daalde in het eerste kwartaal met ruim 3% en zowel de gemiddelde als de mediane woningprijs is met ruim 1% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden (NVM, Dynamis). Ook ten opzichte van het vorige kwartaal was er sprake van een prijsstijging van 0,5% (Rabobank). Het aantal executieveilingen nam in maart met ruim 10% af ten opzichte van een jaar eerder (Kadaster).
De verkoop van nieuwe koopwoningen nam in het eerste kwartaal van 2014 met 35% toe ten opzichte van een jaar eerder (NVB). In het eerste kwartaal werden 4.750 nieuwe woningen verkocht. De Neprom en de NVB verwachten voor 2014 een verkoop van 20.000 tot 22.000 nieuwe koopwoningen.

Prognose woningmarkt
Bureau Stedelijke Planning verwacht op grond van een meervoudige analyse een verder herstel van de woningmarkt. Zo zijn er in april 75% meer hypotheekaanvragen verzonden via het Hypotheken Data Netwerk in vergelijking met een jaar eerder (HDN). Ook is er sinds vijf jaar tijd niet meer zoveel naar woningen gezocht op Funda (Bureau Stedelijke Planning) en neemt het aantal bezichtigingen sterk toe (Makelaarsland). De Eigenhuis Marktindicator staat momenteel op het zelfde niveau als in 2007. Wel zal een eventuele stijging van de hypotheekrente een dempend effect hebben op de woningmarkt. Ook staan voorlopig veel hypotheken nog onder water waardoor minder snel wordt verhuisd. Met betrekking tot de prijsontwikkeling verwacht Standard & Poor’s een stijging van de Nederlandse woningprijzen in 2014 met 1% en volgend jaar met 2%. Volgens Multiscope verwacht 70% van de Nederlanders de komende twee jaar stabilisatie of een prijsstijging (3,5%) op de woningmarkt. De Rabobank verwacht een prijsstijging van 0-1% in 2014 en 1-3% in 2015. Volgens Bureau Stedelijke Planning is een prijsstijging van 2-3% in 2014 en 3-4% in 2015 goed mogelijk.

Toename vraagprijs in aantal gemeenten
In vergelijking met een jaar eerder nam het aantal verkochte woningen in maart 2014 in bijna alle provincies toe. Alleen Limburg liet met -10% een daling zien. Friesland had met ruim 25% de grootste stijging (Kadaster). De verkoop van nieuwbouwwoningen nam vooral in de noordelijke provincies sterk toe (NVB).
De mediane vraagprijs is in het afgelopen kwartaal in de meeste provincies gestabiliseerd. Alleen Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel lieten een verdere prijsdaling zien.
De Nederlanders verwachten volgens Multiscope dat de prijsstijging in de stedelijke gebieden 33% hoger zal zijn dan in de landelijke gebieden. In Breda, Groningen, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam was in de afgelopen maand(en) dan ook inderdaad weer sprake van een stijging van de mediane vraagprijs. Maar dit gold ook voor een aantal kleinere gemeenten (Bureau Stedelijke Planning; Huizenzoeker). Wij verwachten dat dit in de komende maanden ook in veel andere gemeenten het geval zal zijn.

Vraagprijs vrijstaande woningen blijft dalen
In vergelijking met een jaar eerder nam in het eerste kwartaal van 2014 de verkoop van alle woningtypen sterk toe. De NVM noteerde de grootste stijging bij het aantal verkochte vrijstaande woningen. Dit vertaalde zich echter niet in de transactieprijzen  die in vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 met 0,1% daalden. De vraagprijs van vrijstaande woningen daalde in vergelijking met het laatste kwartaal van 2013 met 0,7%. In vergelijking met een jaar geleden daalde deze zelfs met 2,6%. Dit was vergelijkbaar met de prijsdaling van appartementen. Ook in april is de vraagprijs van vrijstaande woningen verder gedaald (Huizenzoeker). De negatieve prijsontwikkeling van vrijstaande woningen is een gevolg van de economische situatie in combinatie met nieuwe fiscale en financiële regelgeving waardoor de financiering van dure woningen veel minder gemakkelijk is dan voorheen. Maar Bureau Stedelijke Planning verwacht dat ook de prijzen voor vrijstaande woningen binnenkort weer gaan stijgen.
In de nieuwbouw nam in het eerste kwartaal vooral de verkoop van eengezinswoningen sterk toe (65%), terwijl de verkoop van nieuwe appartementen in vergelijking met vorig jaar terugliep (NVB).

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie