Uitbreiding winkelcentrum MAKADO Beek (L) belangrijke stap dichterbij met uitspraak Raad van State

nieuws

Op 2 december 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in het geding tussen de tegenstanders van de uitbreiding van winkelcentrum Makado en de gemeente Beek (L). De Raad van State heeft de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening voor de uitbreiding, uitgeoefend door bezwaarmakers, afgewezen. Met deze uitspraak is de uitbreiding van Makado een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Bureau Stedelijke Planning heeft voor het nieuwe bestemmingsplan de behoefte en effecten inzichtelijk gemaakt. De Raad van State komt mede op basis van het rapport tot de conclusie dat de toevoeging van de vierkante meters verkoopvloeroppervlakte bij Makado slechts een zeer beperkte invloed heeft op een mogelijke toename van de leegstand elders in de regio. Om die reden is de Raad van State van oordeel dat de gemeente Beek het bestemmingsplan voor de uitbreiding op goede gronden heeft vastgesteld. Dat is voor de Raad van State aanleiding de verzoeken voor het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

De uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt het voor de gemeente mogelijk om, ondanks de ingediende bezwaarschriften, de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Makado in stand te laten. Burgemeester Ralf Krewinkel is verheugd: “Het feit dat met deze uitspraak de uitbreiding van Makado een belangrijke stap dichterbij is gekomen, is goed nieuws voor de hele Euregio”.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina