Seminar Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk

nieuws

Dinsdag 10 maart heeft Bureau Stedelijke Planning samen met Stibbe het seminar ‘Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk’ georganiseerd. Voor deze middag waren diverse mensen van zowel publieke als private organisaties uitgenodigd om zichzelf te laten infomeren over de toepassing van de Ladder. De opkomst was enorm groot en de achtergrond van de aanwezigen was divers.

De Ladder voor duurzame verstedelijking is een nieuw instrument in de ruimtelijke ordening om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik. Tijdens het seminar hebben zes experts die veel met de Ladder in aanraking komen een presentatie verzorgd.

Jacqueline Vrolijk, adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft het seminar gestart met een presentatie waarin zij een inleiding heeft verzorgd over de Ladder en vervolgens ook de achtergrond van het instrument heeft belicht. Het ministerie heeft recent de voordelen van het gebruik evenals de knelpunten op een rij gezet, die dienen als input voor het aanpassen van de Bro (uiterlijk begin 2017).

De tweede presentatie werd verzorgd door David Evers, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij heeft in de eerste 15 maanden (na 1 oktober 2012) van het bestaan van de Ladder een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing ervan door gemeenten in ladderplichtige bestemmingsplannen. Hieruit bleek dat de Ladder nog lang niet was ingeburgerd en vaak niet expliciet was toegepast. De tweede meting staat gepland voor januari 2016. De verwachting is dat de Ladder steeds vaker volledig zal worden toegepast, gezien de vele Raad van State uitspraken in het afgelopen jaar.

Jan van Oosten, advocaat bij Stibbe, heeft vervolgens een juridische update verzorgd. Aan de hand van recente uitspraken van de Raad van State heeft hij diverse voorbeelden gegeven hoe de Ladder in de praktijk toegepast dient te worden.

Na de pauze was het de beurt aan Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, om de planologische benadering van de Ladder toe te lichten. Aan bod kwamen onder andere: de voordelen die de ladder biedt voor de overheid en private partijen, de verschillende toepassingsmogelijkheden en de toepassing van de Ladder in de praktijk. Pieter van der Heijde heeft samen met Jan van Oosten tevens een handleiding opgesteld die hieronder te downloaden is.

Willemijn Croes, senior beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland, heeft in haar presentatie de toepassing van de Ladder in Zuid-Holland toegelicht. De provincie heeft naast de ‘landelijke Ladder’ ook een eigen ‘provinciale Ladder’. Bij dat instrument speelt in de derde trede naast bereikbaarheid ook kwaliteit een belangrijke rol.

De laatste presentatie was van Jan Fokkema, directeur van NEPROM. In zijn betoog ging hij onder andere kritisch in op de toepassing van de Ladder. Bovendien kwam hij met een aantal suggesties voor verbeteringen.

Na de samenvatting van de middag door Pieter van der Heijde was het tijd om onder het genot van een drankje na te praten over de presentaties en het gebruik van de Ladder.

 

De presentaties van de sprekers zijn hieronder te downloaden, evenals de handleiding.

 

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie