Seminar Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk

nieuws

Dinsdag 30 juni 2015 heeft Bureau Stedelijke Planning samen met Stibbe wegens het succes van 10 maart 2015 opnieuw het seminar ‘Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk’ georganiseerd. In maart werd deze sessie gehouden in Amsterdam, nu was het de beurt aan Eindhoven. De locatie was de voormalig marechausseekazerne aan de Paradijslaan in het centrum van Eindhoven. Deze Kazerne is een podium en thuis voor kunst en design, maar óók een café en restaurant.

Voor deze middag waren diverse mensen van zowel publieke als private organisaties uitgenodigd om zichzelf te laten infomeren over de toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De Ladder is een nieuw instrument in de ruimtelijke ordening om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik. Tijdens het seminar hebben vijf experts die veel met de Ladder in aanraking komen een presentatie verzorgd.

Jacqueline Vrolijk, Adviseur ruimtelijk beleid en projectleider Ladder voor duurzame verstedelijking bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft het seminar gestart met een toelichting op de achtergrond van het instrument. Het ministerie heeft recent de voordelen van het gebruik evenals de knelpunten op een rij gezet, die dienen als input voor het verbeteren van de Ladder in de Bro en handreiking (uiterlijk begin 2017). In 2018 wordt de (nieuwe) Ladder dan opgenomen in de Omgevingswet. Een aantal van de mogelijke oplossingsrichtingen heeft zij gedeeld met de aanwezigen.

Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, heeft de vraag gesteld of de Ladder als probleem of kans gezien moet worden. Aan bod kwamen onder andere: de voor- en nadelen van de ladder voor de overheid en private partijen, de verschillende toepassingsmogelijkheden en een recent Ladder-onderzoek van Bureau Stedelijke Planning naar de ontwikkeling van Business Industry Campus in Eindhoven. Pieter van der Heijde heeft samen met Jan van Oosten tevens een handleiding opgesteld die hieronder te downloaden is.

Jan van Oosten, advocaat bij Stibbe, heeft vervolgens een juridische update verzorgd. De jurispredentie rond de Ladder kwam hier uitgebreid aan de orde. Vervolgens heeft hij een verdiepingsplag gemaakt voor de sector detailhandel in relatie tot de ladder. Aan de hand van recente uitspraken van de Raad van State heeft hij diverse voorbeelden gegeven hoe de Ladder in de praktijk toegepast wordt.

Na de pauze was het de beurt aan Marion Greidanus, projectleider Ladder van de provincie Noord-Brabant. Zij gaf aan dat de focus van de Provincie nu ligt op de veranderende opgave door bijvoorbeeld een afvlakkende bevolkingsgroei en andere verstedelijkingsopgaven. Het denken is omgeslagen van kwantiteit naar kwaliteit. De provincie ziet (regionale) afstemming op meerdere schaalniveaus daarom als belangrijk thema, waarin de provincie zorgt voor kennisontwikkeling.

De laatste presentatie was van Jan Fokkema, directeur van NEPROM. In zijn betoog ging hij onder andere kritisch in op de toepassing van de Ladder. Volgens hem was de Ladder oorspronkelijk een goed instrument, maar is het doorgeslagen. Bovendien kwam hij met een aantal suggesties voor verbeteringen waarin teruggaan naar de basis (beschermen van het buitengebied) centraal staat.

Na eensamenvatting van de middag door Pieter van der Heijde was het tijd om onder het genot van een drankje, hapje en de zon na te praten over de presentaties en het gebruik van de Ladder in de binnentuin van de Kazerne.

De presentaties van de sprekers zijn hieronder te downloaden, evenals de handleiding.

 

 

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie