Twee Vacatures: Medior adviseur Wonen en medior adviseur Detailhandel met senior potentie

nieuws

Bureau Stedelijke Planning verricht marktonderzoek en adviseert over de ruimtelijke planning van woningen, winkels, kantoren, bedrijven en vrijetijdsvoorzieningen. Met de integrale aanpak van het bureau zijn wij bovendien gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling van (nieuwe) centra. Bureau Stedelijke Planning beschikt over een team van hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers met een brede expertise. Wij maken gebruik van de nieuwste onderzoeksmethoden, waardevolle databases en (wetenschappelijke) informatie. Ook doen wij doorlopend onbetaald onderzoek om ons kennisniveau verder te ontwikkelen. Het bureau levert maatwerk met een integrale invalshoek. Centraal staat hierbij kwaliteit met meetbare meerwaarde en een optimale balans tussen creativiteit en realiteit. Bureau Stedelijke Planning bestaat sinds 1997 en is gevestigd in Gouda en Amsterdam. Bij het bureau werken circa 25 medewerkers. Bureau Stedelijke Planning is zowel actief voor de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid als voor private partijen zoals projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en winkelketens.

 

Team Wonen

Het team Wonen is actief op het gebied van woningmarktonderzoek, woonvisies en strategische advisering. Wij werken voor provincies, gemeenten, projectontwikkelaars en beleggers.

Voor meer informatie over de vacature: https://www.stedplan.nl/bureau/vacatures/

 

Team Detailhandel en leisure

Het team Detailhandel en vrije tijd verricht onderzoek en advies op gebiedsniveau (detailhandelsvisies, aanvalsplannen, portfolioanalyse), op centrumniveau (brancheringsvisies, distributieplanologisch onderzoek, haalbaarheidsstudies) en op objectniveau (vestigingsplaatsonderzoek, locatieadvies). Wij werken voor provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, winkelketens en beleggers.

Voor meer informative over de vacature: https://www.stedplan.nl/bureau/vacatures/

PUBLICATIE Deel deze pagina