Woningmarkt trekt aan door 45-plus kopers. Een nieuwe tweedeling op de woningmarkt?

nieuws

Vooral 45-plussers kopen meer woningen dan voor de crisis. Het totaal aantal transacties van kopers ouder dan 45 jaar is in 2015 boven het niveau van 2007 gekomen. Het aantal transacties van de groep jonger dan 45 jaar ligt nog (ver) onder het niveau van 2007. Is er een nieuwe tweedeling op de woningmarkt ontstaan?

 

aantal gekochte woningen naar leeftijd   190215

Sterke stijging aankopen 65-plussers
Vooral het aantal transacties van appartementen en tussen – en hoekwoningen door 45-plussers is sterk toegenomen (zie grafiek 2 en 3). Binnen deze groep vallen de 65-plussers het meest op: het aantal transacties van deze leeftijdsgroep is het sterkst gestegen. En van de aankopen is de toename van tussen – en hoekwoningen het grootst (+89%). Deze toename is zelfs groter dan de toename van appartementen (79%). Het is ook de enige groep die meer twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen is gaan kopen dan voor de recessie (grafiek 4).

 

Kopen lastiger voor jongeren
Verklaringen voor het achterblijven van de transacties van de groep jonger dan 45 jaar liggen mogelijk bij de wijzigingen in wet en regelgeving. De verlaging van de NHG grens, de beperking van de leencapaciteit, en het feit dat je eigen geld moet meenemen lijken vooral impact te hebben op de jongere doelgroepen. Ook kan een rol spelen dat jongeren minder geneigd zijn tot kopen en eerder gaan huren.

 

Extra aandacht voor 45-minners
Wie de jongere doelgroepen wil bedienen met nieuwbouw koopwoningen moet daarom nog steeds letten op betaalbaarheid. In de stad kunnen bijvoorbeeld kleine appartementen voor deze doelgroep kansrijk zijn. Buiten de stad kan gedacht worden aan goedkope rijwoningen. Naast koop zijn voor deze groep betaalbare huurwoningen in het middensegment van belang. In de huur kunnen ze desgewenst vermogen opbouwen om later alsnog te kopen.

 

grafiek 2

 

grafiek 3

 

grafiek 4

 

Voor meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Rink Drost, senior adviseur wonen, rd@stedplan.nl, 0182-689416 of 06-657643122

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie