Bestemmingsplan De Wending Zeist vastgesteld

nieuws

Era Contour is voornemens het binnenstedelijke Enecoterrein aan de rand van het centrum van Zeist te herontwikkelen. Dit gebied deed vroeger dienst als gasfabriek. De naam ‘De Wending’ staat symbool voor de aanstaande functieverandering. Naast het monumentale gebouw komt nieuwbouw; samen bieden de gebouwen ruimte aan een Hoogvliet supermarkt, twee commerciële ruimtes, circa 40 appartementen, horeca en een parkeergarage en parkeerterrein. In opdracht van de gemeente Zeist verrichtte Bureau Stedelijke Planning voor de supermarkt een nadere toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Dit was nodig omdat eerdere onderzoeken elkaar op onderdelen tegenspraken.

Bureau Stedelijke Planning onderzocht de behoefte aan en de effecten van een nieuwe supermarkt in het centrum van Zeist. Uit het onderzoek bleek dat er zowel in de huidige situatie als in de toekomst ruimte is voor het toevoegen van een centrumsupermarkt. Vooral het traditionele middensegment (prijsagressieve full service supermarkten zoals Hoogvliet) is slecht vertegenwoordigd in de gemeente. Tevens past het type locatie bij twee actuele trends in de supermarktbranche: kleine supermarkten rukken op in centra van grotere plaatsen en grotere supermarkten trekken meer naar de randen van het centrum en bij de belangrijkste invalswegen.

De nieuwe supermarkt profiteert van een centrale ligging in het marktgebied, een goede autobereikbaarheid en uitstekende parkeervoorzieningen. In combinatie met een substantiële omvang en dito assortiment trekt de supermarkt klanten uit heel Zeist. Hierdoor zullen alle supermarkten in Zeist een beperkte omzetderving ervaren. De beoogde ontwikkeling leidt echter niet tot uitval van andere supermarkten, sterk oplopende leegstand, of aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat of duurzame ontwrichting.

Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van Zeist eerder dit jaar het bestemmingsplan De Wending vastgesteld.

 

Bron afbeelding: Era Contour (i.s.m. architect Berry Dillen)

PUBLICATIE CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina