Seminar De toekomst van stadsdeel- en wijkcentra

nieuws

Bureau Stedelijke Planning en Syntrus Achmea Real Estate & Finance organiseren op donderdagmiddag 19 mei 2016 het seminar

De toekomst van
Stadsdeel- en Wijkcentra

De stadsdeel- en wijkcentra vormen samen met de binnensteden de ruggengraat van de Nederlandse verzorgingsstructuur. De meeste van deze centra zijn multifunctioneel en fungeren als brandpunt van suburbaan winkelen, wonen en werken. Door demografische veranderingen (vergrijzing), schaalvergroting, veranderingen van het koopgedrag en de opkomst van e-commerce verandert het toekomstperspectief van deze centra. Tijdens het seminar staat centraal wat deze ontwikkelingen voor gevolgen hebben en hoe deze winkelcentra ook in de toekomst optimaal kunnen blijven functioneren.

Tijdens het seminar komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Wat betekent de verandering van de winkelstructuur door gewijzigd koopgedrag voor deze centra?
  • Wat is de impact van vergrijzing op deze centra en wat is er nodig om hier optimaal op voor te sorteren?
  • Kunnen alle stadsdeelcentra en grote wijkcentra wel overeind blijven?
  • Dienen al deze gebieden dezelfde functie te hebben, of is specialisatie vereist?
  • Hoe kunnen deze gebieden in de toekomst beter functioneren? Wat is daarvoor nodig?
  • Wat is de rol van deze centra voor het omliggende suburbane gebied?

Graag tot ziens op donderdag 19 mei 2016, 13:30 uur

U kunt zich aanmelden door op onderstaande blauwe knop te klikken en het registratieformulier in te vullen

aanmeldenafmelden.png

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 14:30 Opening en inleiding op het dagthema door de dagvoorzitter dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning
14:30 – 15:00 Presentatie van het onderzoek van Bureau Stedelijke Planning naar het functioneren van stadsdeel- en wijkwinkelcentra door dr. Aart Jan van Duren, adjunct directeur detailhandel Bureau Stedelijke Planning
15:00 – 15:30 Wijkcentra als beleggingsobject door drs. Boris van der Gijp MRE, director Strategy & Research Syntrus Achmea Real Estate & Finance
15:30 – 16:00 De rol van de overheid voor de vernieuwingsopgave van de stadsdeel- en wijkcentra door drs. Dennis Straat, wethouder ruimtelijke ordening, economie en toerisme van de gemeente Zaanstad en lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam, portefeuille economie
16.00 – 16:30 Pauze
16:30 – 17:00 De rol van de retailer bij de vernieuwing van stadsdeel- en wijkcentra door drs. Henk Schipper MBA, directeur Verkoop van Blokker
17:00 – 17:15 Afsluiting door de dagvoorzitter dr. Pieter van der Heijde
17:15 – 18:45 Borrel

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina