Bureau Stedelijke Planning ontwikkelt instrument om de woningprijzen te voorspellen

nieuws

Bureau Stedelijke Planning heeft een instrument ontwikkeld om de woningprijzen te voorspellen; de ‘Housing Price Forecaster’. Het instrument biedt een overzichtelijk beeld van de huidige stand van de woningprijzen en in welke richting deze zich de komende periode gaan bewegen. Het instrument is uitgebreid getest en blijkt een hoge mate van betrouwbaarheid te hebben.

Het instrument is gebaseerd op onderzoek naar macro-economische – en vertrouwensindicatoren die voorlopen op de ontwikkeling van de woningprijzen in Nederland. Met behulp van een meervoudige regressieanalyse zijn de sterkst voorspellende waarden gekozen en gemiddeld tot een score.

Dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning: “De Housing Price Forecaster is over de afgelopen tien jaar getest (zie figuur) en toont een grote mate van betrouwbaarheid. De voorspelling loopt ongeveer een half jaar tot een jaar voor op de feitelijke ontwikkelingen op de woningmarkt.” In de periode dat de Housing Price Forecaster lager scoorde dan de woningprijzen waren deze overgewaardeerd. In de periode dat deze hoger scoorde dan de woningprijzen waren deze ondergewaardeerd. De Housing Price Forecaster is sinds 2013 hoger dan de woningprijzen. Dit betekent dat de woningprijzen sindsdien ondergewaardeerd zijn. Dit heeft geleid tot een prijsstijging in de afgelopen jaren.

Volgens de Housing Price Forecaster is de woningmarkt sinds 2015 goed te noemen en is deze in dat jaar ook verder verbeterd. Maar sinds het derde kwartaal van 2015 heeft het instrument wel een (voorlopige) piek bereikt en is sinds die tijd aan het dalen. De verwachting is dat de woningprijzen deze ontwikkeling na een half jaar tot een jaar zullen volgen. De woningprijzen zullen volgens deze verwachting eind 2016 of begin 2017 haar piek bereiken en daarna ook (tijdelijk) dalen.

house pricing forcaster

 

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie