Grootschalige Jumbo Foodmarkt in Tilburg Stappegoor

nieuws

In het gebied Stappegoor in Tilburg opent in 2018 een Jumbo Foodmarkt. Het consortium Stappegoor, gevormd door de projectontwikkelaars Synchroon en BPD, heeft een overeenkomst gesloten met de supermarktketen. Het gaat om een supermarkt met een zogenoemde versmarkt en een foodcafé. De winkel komt bij de grootschalige sportwinkels die al in het gebied zitten.

Bureau Stedelijke Planning heeft vanaf 2011 op verzoek van initiatiefnemers en de gemeente Tilburg een aantal onderzoeken gedaan naar de behoefte en de effecten van de toevoeging van een grootschalige supermarkt op deze locatie. Grootschalige supermarkten zijn in Nederland aan een opmars bezig, en voorzien in de behoefte van de consument om eens per week of per twee weken met de auto bulkboodschappen te doen. Dit type supermarkten bezoekt men over het algemeen veel minder frequent, maar bezoekers komen wel van grotere afstand, en zij besteden per bezoek meer dan in de reguliere supermarkten.

Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat er een aantoonbare behoefte is aan een grootschalige supermarkt op de locatie Stappegoor. Van duurzame ontwrichting als gevolg van de komst van een grootschalige supermarkt op de locatie is geen sprake. Het is niet uitgesloten dat er dagelijkse winkelmeters verdwijnen, maar dit zijn in de regel meters met onvoldoende toekomstperspectief, ook als er geen grootschalige supermarkt in Stappegoor komt. De totale winkelstructuur wordt door het initiatief juist versterkt.

In 2015 werd het bestemmingsplan voor Stappegoor onherroepelijk. Het Consortium is vanaf toen op zoek gegaan naar een geschikte invulling. In Stappegoor zijn nu al onder meer grootschalige sportwinkels, een multiplex-bioscoop en tal van onderwijs- en sportvoorzieningen aanwezig (o.m. Fontys, zwembad en ijsbaan). In het gebied komen ook twee nieuwe woonwijken: Zuiderpark en Willemsbuiten. Het Consortium en de supermarktorganisatie gaan de komende tijd gebruiken om de plannen voor de winkel verder uit te werken. Ook de infrastructuur moet daarvoor aangepast worden. Het is de bedoeling om eind 2016 te starten met de bouw.

 

 

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina