2017 spannend jaar voor de prijsontwikkeling van woningen

nieuws

Volgens de ‘Housing Price Forecaster’ van Bureau Stedelijk Planning zijn de huizenprijzen op gelijk niveau gekomen ten opzichte van de ‘forecast’. Dit betekent dat de prijsontwikkeling van woningen vanaf dit moment onzekerder wordt. In de periode 2013 tot en met medio 2016 was de woningprijs structureel ondergewaardeerd. Nu is dat niet meer het geval.

Dat de Forecaster en de gemiddelde woningprijs elkaar nu al kruisen komt door de zeer sterk gestegen huizenprijs. Het gaat om de sterkste prijsstijging in 14 jaar. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen ligt nu 7 procent hoger dan een jaar eerder. Het gemiddelde prijsniveau ligt nog wel onder het prijsniveau van 2008. Een verdere stijging van de huizenprijs zonder verdere stijging van de onderliggende macro-economische indicatoren betekent dat de woningmarkt als overgewaardeerd kan worden beschouwd. Een prijsdaling wordt dan waarschijnlijker.

Figuur 1 woningmarktmonitor Q3 2016

afbeelding-1-persbericht-2017-spannend-jaar-ontwikkeling-woningprijzen

Flevoland verrast

De landelijke huizenprijs wordt getrokken door de prijsstijging in de provincie Noord-Holland en Utrecht. Daarnaast valt de prijsstijging van de provincie Flevoland op. De huizenprijzen in deze provincie zijn sinds het dieptepunt van de recessie sterker gestegen dan bijvoorbeeld die van bijvoorbeeld de provincies Zuid-Holland of Noord-Brabant (Figuur 2).

Figuur 2 Prijsontwikkeling per provincie sinds dieptepunt van de markt (Index Q2 – 2013 =100)

 

afbeelding-2-persbericht-2017-spannend-jaar-ontwikkeling-woningprijzen

Prijsstijging van twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen vlakt af

De prijsontwikkeling van twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen is in 2016 afgevlakt. De gemiddelde koopsom van dit woningtype is sinds het begin van dit jaar gelijk gebleven. De stijging van tussenwoningen, hoekwoningen en appartementen zette in 2016 wel door.

Figuur 3 Ontwikkeling gemiddelde koopsom (Index Q2 2013 = 100)

afbeelding-3-persbericht-2017-spannend-jaar-ontwikkeling-woningprijzenOver de woningmarktmonitor

Het instrument is gebaseerd op onderzoek naar macro-economische – en vertrouwensindicatoren die voorlopen op de ontwikkeling van de huizenprijs. Met behulp van een meervoudige regressieanalyse zijn de sterkst voorspellende waarden gekozen en gemiddeld tot een score.

De ‘Housing Price Forecaster’ is getest over de afgelopen tien jaar (zie figuur) en toont een grote mate van betrouwbaarheid. De voorspelling loopt ongeveer een half jaar tot een jaar voor op de feitelijke ontwikkelingen op de woningmarkt. In de periode dat de ‘Housing Price Forecaster’ lager scoorde dan de huizenprijs waren deze overgewaardeerd. In de periode dat de deze hoger scoorde waren deze ondergewaardeerd.

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie