Wonen op bedrijventerreinen: welke kansen biedt de Omgevingswet? – Jaarcongres provincie Gelderland, 7 juni 2017

nieuws

Op woensdag 7 juni 2017 vindt het Jaarcongres van de provincie Gelderland plaats in het Bouw en Infra Park Harderwijk. Onder de naam ‘Gelderland ziet ruimte’ gaat dit congres in op de toekomst van Gelderland. In het kader van het thema ‘de ruimte van Gelderland’ verzorgt Frans Wittenberg, adjunct-directeur bij Bureau Stedelijke Planning, op dit congres een sessie over wonen op bedrijventerreinen en de kansen die de Omgevingswet hiervoor kan bieden.

Veel verouderde binnenstedelijke bedrijventerreinen kampen met leegstand. Tegelijkertijd is er in Gelderland een grote woningvraag op binnenstedelijke locaties. Met wonen op deze bedrijventerreinen slaan we twee vliegen in één klap. De vraag naar binnenstedelijk wonen wordt bediend en de oude terreinen krijgen een nieuwe impuls. Bovendien is dit aantrekkelijk voor de eigenaren: de vastgoedwaarde neemt toe.

Wonen op bedrijventerreinen wordt makkelijker met de Omgevingswet. In een prikkelende presentatie schetst Frans Wittenberg de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen op bedrijventerreinen. Thema’s die de revue passeren zijn:

  • de marktvraag en een tweede leven voor de binnenstedelijke bedrijventerreinen;
  • inspiratie uit de praktijk: De Binckhorst Den Haag;
  • cultuuromslag: van oud naar nieuw denken; barrières slechten met de Omgevingswet;
  • stappenplan wonen op bedrijventerreinen.

Deze presentatie biedt u scherp zicht op het nieuwe denken van de Omgevingswet en de kansen voor wonen op bedrijventerreinen. U weet na afloop waaraan u kansrijke bedrijventerreinen herkent en u kunt aan de slag met een eigen stappenplan: kansen verzilveren en valkuilen vermijden.

Zie voor meer informatie: http://www.gelderlandzietruimte.nl/

PUBLICATIE Deel deze pagina