Femke Wokke senior consultant detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning BV

nieuws

Met ingang van 1 september is drs. Femke Wokke (34) gestart als senior consultant bij Bureau Stedelijke Planning B.V. Met de komst van Femke Wokke wordt het team Detailhandel & Leisure verder versterkt.

Femke Wokke heeft uitgebreide ervaring in onderzoek en advies op het terrein van detailhandel en vrijetijd. De afgelopen zes jaar is zij actief geweest als marktonderzoeker op de vastgoedafdeling van Lidl Nederland. Daarvoor werkte ze op de Research & Concepts afdeling van ontwikkelaar Multi Development. Femke Wokke studeerde Economie & Geografie aan de Universiteit Utrecht, waar haar scriptie werd beloond met de HBD scriptieprijs.

Bureau Stedelijke Planning speelt met de komst van Femke Wokke in op de stevige groei die het bureau op het terrein van marktonderzoek en advies doormaakt. Ze vormt samen met Toine Hooft en Aart Jan van Duren het gezicht van het team Detailhandel & Leisure en zal verantwoordelijk worden voor het verwerven en leiden van adviesopdrachten voor de genoemde sectoren, op gebiedsniveau (detailhandelsvisies, aanvalsplannen, portfolioanalyse), op centrumniveau (brancheringsvisies, distributieplanologisch onderzoek, haalbaarheidsstudies) en op objectniveau (vestigingsplaatsonderzoek, locatieadvies).

Pieter van der Heijde (algemeen directeur BSP): “We zijn blij dat Femke Wokke ons bureau komt versterken. Met haar profiel en ervaring is ze een aanwinst voor Bureau Stedelijke Planning. Ze is in staat de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk en tussen overheid en bedrijfsleven. Met haar kunnen we de groeiende opdrachtenportefeuille verder uitbouwen”.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie