Frank Hendriksen van DELA Vastgoed over de criteria voor een goede supermarktbelegging en wonen boven winkels

nieuws

Bureau Stedelijke Planning heeft de laatste jaren een aantal opdrachten uitgevoerd voor DELA Vastgoed. Zo deden wij onder andere onderzoek naar de criteria waaraan een supermarkt dient te voldoen om een goede, langdurige investering te zijn. Ook formuleerden we beleidskaders voor investeringen in woningen boven winkels. Frank Hendriksen, directievoorzitter van DELA Vastgoed: “Onder andere door het onderzoek van Bureau Stedelijke Planning hebben wij de meerwaarde kunnen aantonen (…) als het gaat om de realisatie van woningen boven winkels.”

Een van de onderzoeksvragen die Bureau Stedelijke Planning voor DELA Vastgoed heeft onderzocht was: Aan welke criteria dient een supermarkt te voldoen om langjarig als goede belegging te kunnen exploiteren? Frank Hendriksen: “De uitdaging voor dit project lag bij de afbakening. Immers, solitaire supermarkten (eventueel met bovengelegen woningen) waar we naar op zoek zijn, vind je bijna niet, echter, te kleine winkelstrips of winkelcentra met één supermarkt waar we juist niet in willen beleggen zijn er te over. Voorts willen sommige nieuw te realiseren supermarkten koste wat kost marktaandeel ‘kopen’, echter vestigt de supermarkt zich dan in een gebied met (te) veel concurrerend aanbod. Dat gaat naar alle waarschijnlijkheid op termijn tot problemen leiden. Dan moet je als belegger sterk staan om je niet te laten verleiden door een sterk merk en een langjarige huurovereenkomst. Gezien onze lange termijn horizon dien je ook nadrukkelijk te kijken naar de aanwendbaarheid na afloop van de eerste huurperiode.”

Ook formuleerde Bureau Stedelijke Planning beleidskaders voor investeringen van DELA Vastgoed in en langdurige exploitatie van woningen boven winkels. Frank Hendriksen: “Wonen boven winkels past in ons MVO beleid, waarin we een steentje bij willen dragen aan het leefbaarder maken van de binnensteden. Tot op heden lag het primaat bij de winkel op de begane grond. De opgang naar de woning wordt niet gebruikt, zodat de winkel wellicht op termijn nog uitbreidingsmogelijkheden heeft. Ook eisen winkeliers opslagruimte op de verdieping. De kunst is iedereen ervan te overtuigen dat het alsmaar toevoegen van vierkante meters achterhaald lijkt; er zijn teveel vierkante meters winkels. Tegelijk blijkt in de praktijk dat het realiseren van een of enkele woningen in een historisch pand erg kostbaar is, hetgeen de business case vaak onder druk zet. Onder andere door het onderzoek van Bureau Stedelijke Planning hebben wij de meerwaarde kunnen aantonen en mede op basis van de MVO doelstelling accepteren wij bij uitzondering een lager rendement op het geïnvesteerd vermogen als het gaat om de realisatie van woningen boven winkels.”

De vraag voor Bureau Stedelijke Planning was in beide gevallen de problematiek in de breedte in kaart te brengen, cijfermatig te onderbouwen en aanbevelingen te doen. “Bureau Stedelijke Planning heeft er een aantal inhoudelijk goed ingevoerde medewerkers op gezet en uitgebreid gerapporteerd. In de breedte dus een zeer bruikbare rapportage. De samenwerking was plezierig en resultaatgericht. De medewerkers gaan met een ‘open mind’ van start en leveren voldoende inhoud”, aldus Hendriksen.

 

 

Afbeelding: delavastgoed.nl                                                                             

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina